Menu

••Gestapelde effecten voor inkomens in beeld

thema-2.png

De gemeente Steenwijkerland heeft verschillende bezuinigingen doorgevoerd op de Wmo of is die voornemens te gaan doen. Daarnaast is er natuurlijk het effect van de landelijke maatregelen (afschaffing Wtcg/CER, korting 40 procent Hulp bij het Huishouden, uniformering armoedebeleid) die effecten hebben op de inkomens van de groepen die kwetsbaar zijn. KWIZ heeft voor de gemeente Steenwijkerland de stapelingseffecten van deze landelijke en gemeentelijke bezuinigingen op het inkomen van cliënten die gebruik maken van een voorziening in het kader van de Wmo- en / of minimabeleid berekend.

Een paar conclusies op een rij:

  • Alleenstaanden en gezinnen met kinderen komen maandelijks geld tekort, ondanks het lokale minimabeleid en landelijke regelingen.
  • De stapeling van  maatregelen leidt tot negatieve inkomenseffecten leidt voor Wajongers, chronisch zieken, ouderen boven 75 jaar en gezinnen met kinderen.
  • Een nieuwe eigen bijdrage systematiek leidt voor alleenstaanden tot een maximale kostenstijging van € 546. Voor huishoudens onder de 65 jaar gaat circa 1 op de 4 cliënten maximaal € 1.700 extra per jaar betalen. Voor meerpersoonshuishoudens ouder dan 65 jaar gaat meer dan een derde maximaal meer dan € 1.400 per jaar extra betalen aan Wmo-voorzieningen.