Menu

••Gegevensaanlevering Wmo - Jeugdwet - Participatiewet

thema-41.png

Mailing d.d. 20 februari 2015

Zoals u de REGAS-gebruikers wellicht hebben gelezen in de nieuwsbrief van Regas zijn er landelijke afspraken over het aanleveren van gegevens met betrekking tot de Wmo, Jeugd- en Participatiewet. Deze afspraken zijn vastgelegd in het 'Informatieprotocol Beleidsinformatie Jeugd' en het 'Aanleverprotocol Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein 2015'.

Met de KWIZ Exporter is aanlevering eenvoudig en snel te realiseren. Alle jeugdhulpaanbieders dienen gegevens aan het CBS aan te leveren voor beleidsinformatie. De dataset is in het informatieprotocol gespecificeerd en is voor alle organisaties hetzelfde. Deze zal echter wel altijd afgestemd moeten worden op de REGAS inrichting van uw organisatie.

KWIZ kan deze gegevensaanlevering verzorgen via de KWIZ Exporter. Via de Exporter kan de gegevensuitwisseling automatisch op gezette tijden plaatsvinden. De implementatie bestaat uit een aantal stappen en is binnen een kort tijdsbestek door te voeren. Vanaf € 495 euro per jaar kunnen we dit voor u verzorgen.

Meer weten?
Neem contact op met Bert van Putten op 06 123 222 81 of via bert.van.putten@kwiz.nl.