Menu

••KWIZ in internationaal arbeidsmarktonderzoek

EU flag_4.jpg

KWIZ neemt deel aan het Europese onderzoeksproject VET-EDS samen met een zestal collega onderzoeksbureaus uit verschillende landen binnen de EU. Doel van het project is het verbeteren van de aansluiting van het beroepsonderwijs op de huidige en toekomstige arbeidsmarkt met behulp van effectieve arbeidsmarktprognoses. Het project wordt gesubsidieerd vanuit het Erasmusprogramma van de Europese Unie.

Arbeidsmarkt onderzoek
Met behulp van gericht arbeidsmarktonderzoek ontwikkelen we een “toolkit” waarmee regionale arbeidsmarktinformatie wordt gegenereerd die de diverse actoren op het gebied van beroepsonderwijs nodig hebben. Het instrument kan ook gebruikt worden om de kwaliteit en relevantie van het opleidingsaanbod van het beroepsonderwijs in de Europese regio’s te verbeteren.

Ons onderzoek
Innovatieve voorbeelden van een goede aansluiting van het beroepsonderwijs op de economische ontwikkelingen zijn er al in een groot aantal landen in Europa. We gaan onderzoeken welke criteria bijdragen aan het succes van deze initiatieven en welke rol gerichte arbeidsmarktinformatie daarbij speelt. Alle onderzoekspartners gaan met belangrijke lokale en regionale actoren in gesprek op het gebied van beroepsonderwijs, arbeidsmarkt en economische ontwikkelingen.

In het kader van het onderzoek zal KWIZ in de komende maanden een aantal gemeentelijke organisaties, onderwijsinstellingen en bemiddelende instanties benaderen voor deelname aan dit onderzoek. We zouden het erg op prijs stellen wanneer u uw kennis en ervaring op dit gebied met ons wilt delen.

Het Europese onderzoeks netwerk
Alle deelnemende onderzoeksbureaus aan dit project zijn lid van het Europese netwerk voor arbeidsmarkt monitoring (EN RLMM). Dit is een netwerk (opgericht in 2006) van zowel onderzoekers, onderzoeksorganisaties, beleidsmakers als arbeidsmarkt toeleiders uit 27 landen. De meer dan 400 leden van dit netwerk werken nauw samen en dragen hun kennis op het gebied van de arbeidsmarkt wederzijds over.

Meer informatie over het onderzoek vindt u op: www.regionallabourmarketmonitoring.net
Tevens kunt u contact opnemen met Harry Piepers, telefoon: 06-4623 3444, e-mail: harry.piepers@kwiz.nl.