Menu

••Gemeente Westland zet in op groter bereik minimaregelingen

thema-3.png

De gemeente Westland heeft begin 2015 de toegang tot de regelingen voor minima verruimd. Gaandeweg 2015 bleek uit de cijfers dat het gebruik van de regelingen achterbleef: mensen maken niet altijd gebruik van de regelingen waar ze recht op hebben. We dachten dat met name schaamte hiervan de oorzaak was en hebben KWIZ de opdracht gegeven om te onderzoeken wat de redenen waren voor het niet gebruiken van onze regelingen. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat de belangrijkste oorzaken voor het niet-gebruik waren dat minima vaak niet bekend zijn met de verschillende regelingen, niet weten dat ze ervoor in aanmerking komen en het moeilijk vinden om ze aan te vragen. Ook leverde het onderzoek ons inzicht in de knelpunten die minima ervaren om maandelijks rond te komen met een laag inkomen. Zo bleken de zorgkosten een belangrijk aandachtspunt te zijn voor minima.

Naar aanleiding van deze bevindingen hebben we de bestaande regelingen eens goed tegen het licht gehouden en gekeken waar we zaken konden verduidelijken, vergemakkelijken, combineren of qua procedures konden versoepelen. Daarnaast hebben we extra ingezet op de communicatie over de regelingen. Niet alleen richting de doelgroep maar ook richting uitvoeringspartners in het veld zodat zij de boodschap kunnen verspreiden. We gaan in de komende periode volgen of we de weg die we nu hebben ingeslagen bijdraagt aan het vergroten van het bereik en gebruik van de minimaregelingen.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Joyce Hinsen, Beleidsmedewerker Werk & Inkomen
(e-mail: jhinsen@gemeentewestland.nl).

Nieuwsbrief KWIZ november 2016