Menu

••Dienstverlening Veilig Thuis

thema-1.png

KWIZ ondersteunt circa 10 Veilig Thuis organisaties in geheel Nederland, bij de implementatie van het nieuwe registratiesysteem, de conversie van gegevens naar de nieuwe systemen en bij het genereren van de benodigde managementinformatie.

Bij de implementatie richten we de basis van het systeem in conform de richtlijnen van het model Handelingsprotocol van de VNG. Vervolgens wordt deze inrichting zo aangevuld dat het aansluit op het proces van de betreffende organisatie en de regio waarin deze opereert. Ook na de implementatie kan KWIZ ondersteunen bij het applicatiebeheer en bijvoorbeeld bij het geven van gebruikerstrainingen.

Daarnaast verzorgen wij de datamigratie van en naar verschillende registratieprogramma’s. Deze conversies kunnen zeer divers van aard zijn. Zo kiezen sommige organisaties ervoor om alleen de persoonsgegevens over te zetten naar het nieuwe registratieprogramma en het dossier als een pdf-bijlage mee te nemen. Terwijl andere organisaties kiezen voor een meer uitgebreide conversie door alle velden, voor zover mogelijk, toe te leiden naar de nieuwe registratie. Inhoudelijke kennis van het proces en goede communicatie is hierbij uiteraard van groot belang.

Afgelopen jaar stond bij veel Veilig Thuis organisaties in het teken van het inrichten van het basisproces en het opleiden van de medewerkers in het nieuwe systeem. Vervolgens moet ook de juiste informatie eruit gehaald worden. Naast het CBS willen ook de gemeente en het management over de juiste informatie beschikken. KWIZ kan ook hierbij ondersteunen. Ten eerste met het in kaart brengen van de gewenste informatie. En ook daarna met het genereren van de data en het opstellen van de rapportages. Wij maken daarbij gebruik van onze eigen tool, de KWIZ-Exporter. Hiermee beschikt u over uw eigen brongegevens en kunt u, met behulp van Excel draaitabellen, alle gewenste rapportages op maat (laten) maken.

Heeft u hier vragen over of wilt u meer weten over onze dienstverlening rond Veilig Thuis? Neem contact op met Bert van Putten (e-mail: bert.van.putten@kwiz.nl; telefoon: 06-1232 2281).

Nieuwsbrief KWIZ november 2016