Menu

••KWIZ participeert in Europees onderzoek

nieuws-image.png

9-9-2014

De komende twee jaar participeert KWIZ in grootschalig Europees onderzoek waarbij op regionaal niveau geïnventariseerd wordt welke kennis en vaardigheden van belang zijn om op de toekomstige arbeidsmarkt te kunnen participeren. Vanuit de verwachte vraag geredeneerd worden vervolgens deze vaardigheden nader beschreven. Het onderzoek richt zich nadrukkelijk ook op de ontwikkeling van de arbeidsmarkt in de grensregio’s