Menu

••Over KWIZ

KWIZ (Kenniscentrum Welzijn, Inkomen en Zorg) is een onderzoeks- en adviesbureau. Wij ondersteunen organisaties om hun maatschappelijk rendement op het terrein van participatie van de burger te vergroten. Als kennispartner zijn wij de verbindende factor tussen de verschillende beleidsterreinen. Werk en inkomen, schuldhulpverlening, Wmo, welzijn en maatschappelijk ondernemen zijn daarvan voorbeelden.

We zijn begonnen in 1998.  Opdrachtgevers zijn lokale overheden, welzijns- en zorgorganisaties in geheel Nederland. We zijn gevestigd in Groningen en Amersfoort.

KWIZ structureert (bestaande) informatie ten behoeve van beleid, werkprocessen en/of organisatie. De oplossingen van KWIZ zorgen ervoor dat de bedrijfscyclus van organisaties op een efficiënte en effectieve wijze kan worden doorlopen. Kernpunten daarbij zijn kosten besparen, het inschatten van financiële en beleidsmatige gevolgen bij de invoering van nieuw beleid en het bieden van inzicht in het functioneren en de resultaten van het beleid en de werkprocessen. We zijn gevestigd in Groningen en Amersfoort.