Menu

••Jeugd

De transitie van de jeugdzorg is een omvangrijke operatie die een goede voorbereiding vergt. Registraties van instellingen leveren een globaal beeld op geaggregeerd niveau over de omvang van het zorgaanbod. Als u op gedetailleerd niveau weet wat er op u afkomt, kunt u meteen de slag maken naar een efficiënte inbedding van de jeugdzorg in uw bestaande (Wmo-)beleid of wijkgerichte aanpak.

De Monitor Jeugdzorg van KWIZ levert permanente informatie op het niveau van gemeente, wijk, huishouden en individu en is daarmee een onmisbaar instrument voor uw regievoering. De Monitor Jeugdzorg maakt onderdeel uit van de 3D-Monitor en is uiteraard ook afzonderlijk af te nemen.

Ten behoeve van de Centra voor Jeugd en Gezin voert KWIZ klanttevredenheidsonderzoek uit: zijn ouders tevreden over de verrichte ondersteuning en heeft deze geleid tot de oplossing van de zorgvragen dan wel een efficiënte doorverwijzing?

Ook beleidsevaluaties zijn onderdeel van ons productenassortiment. Centraal hierbij staat de beoordeling in hoeverre de vooraf gedefinieerde doelstellingen zijn behaald en waar verbeterpunten zijn te realiseren.