Menu

••Beleidsevaluatie CJG

De komst van de Centra voor Jeugd en Gezin en de aanstaande transitie van de Jeugdzorg naar de gemeenten hebben als doel een efficiëntere dienstverlening en het realiseren van besparingen. In hoeverre is uw gemeente daarin tot dusver geslaagd? Zijn de vooraf gestelde doelen bereikt? Zijn de processen van de dienstverlening gestroomlijnd? Is de samenwerking tussen de gemeentelijke afdelingen verbeterd, zodat er sprake is van een integrale aanpak? Zijn de cliënten tevreden? Zijn er bezuinigingen gerealiseerd zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van het aanbod?

De beleidsevaluatie wordt onder meer uitgevoerd voor Rekenkamers en bevat een combinatie van cijfers en opinies, terugblikken en adviezen voor de verbetering van de aanpak.