Menu

••Monitor Jeugd

De transitie van de jeugdzorg is een omvangrijke operatie die een goede voorbereiding vergt. Registraties van instellingen leveren slechts een globaal beeld op geaggregeerd niveau van de omvang van het zorgaanbod. Als u op gedetailleerd niveau weet wat er op u afkomt, kunt u meteen de slag maken naar een efficiënte inbedding van de jeugdzorg in uw bestaande (Wmo) beleid of wijkgerichte aanpak. De Monitor Jeugdzorg van KWIZ levert permanente informatie op het niveau van gemeente, wijk, huishouden en individu en is daarmee een onmisbaar instrument voor uw regievoering.

Download hier het leaflet 'Monitor Jeugdzorg'.