Menu

••Implementatie werkprocessen

KWIZ ondersteunt u in het implementeren van wet- en regelgeving en in het werkend maken en houden van uw registratie- en managementinformatiesystemen, bij het inrichten van een systeemkeuze traject of het implementeren van een nieuw systeem.

••Implementatie registratiesysteem

Wanneer u de keuze voor een nieuw systeem gemaakt heeft is het zaak om de software goed in te voeren in uw organisatie. Het is van groot belang voor het welslagen van uw keuze dat dit op een deskundige manier gebeurt. Kwiz heeft een geheel eigen wijze van implementeren ontwikkeld en past die aan, aan uw wensen en uw situatie. Eerst inventariseren we uw wensen. Vervolgens maken we een plan van aanpak. Samen met u bepalen we de manier van implementeren. Dit kan onder andere via trainingen, workshops, of 1 op 1 sessies. Ook kunt u zelf bepalen hoeveel u zelf wilt doen en hoeveel u overlaat aan KWIZ. Tijdens het traject spreken we duidelijke evaluatiemomenten met u af, zodat er altijd ruimte is om bij te sturen.