Menu

••Managementinformatie

Een goede stroomlijning van uw verantwoordingssystematiek is van levensbelang voor uw organisatie. Of u nou een nieuw registratiesysteem gekozen heeft, aanloopt tegen ondoorzichtige werkprocessen of gegevens uit meerdere systemen nodig heeft, KWIZ kan u helpen om orde op zaken te stellen. Samen met u maken we eerst een plan van aanpak. We bepalen welke informatiebehoefte u heeft en onderzoeken hoe we die het beste kunnen ontsluiten. KWIZ kan, als dat nodig is, een aantal trainingen op maat aanbieden om de statistiekkennis binnen uw organisatie te vergoten. Maar daarnaast is het vooral ook van belang de juiste informatie uit de gegevens te halen en deze op een duidelijke manier te presenteren.

KWIZ ondersteunt u in het werkend maken en houden van uw registratie- en managementinformatiesystemen, bij het inrichten van een systeemkeuze traject of het implementeren van een nieuw systeem.