Menu

••REGAS

Als partner heeft KWIZ inmiddels jarenlange ervaring met het inrichten van REGAS, conform de nieuwste wetgeving en ontwikkelingen. KWIZ kan uw organisatie ondersteunen bij:

  • het (her)inrichten van REGAS zodat dit aansluit bij het huidige werkproces;
  • de inrichting van managementinformatie en rapportages (eventueel met behulp van de KWIZ Exporter);
  • conversies;
  • applicatiebeheer: structureel of tijdelijk bij bijvoorbeeld ziektevervanging of als achterwacht in het geval van calamiteiten;
  • inrichten BREIN jobs.


Download hier de folder over onze REGAS-dienstverlening.