Menu

••Klanttevredenheidsonderzoek P-Wet

Gemeenten en uitvoeringsorganisaties worden zich steeds meer bewust van de kracht van klantgericht werken. Een van de centrale doelen hierbij is het streven naar een zo optimaal mogelijke klanttevredenheid. In ons klanttevredenheidsonderzoek besteden we aandacht aan aspecten als: hoe tevreden is de cliënt over de informatievoorziening, de doorlooptijd van de dienstverlening, de kennis van de consulent en de genoten trajecten? En niet in de laatste plaats: heeft het traject de cliënten verder geholpen bij de verbetering van diens arbeidsmarktpositie?

De klanttevredenheidsonderzoeken voeren we zowel schriftelijk als online uit. Ook bieden we permanente klanttevredenheidsonderzoeken online aan. 

Zie ook cliëntervaringsonderzoek Wmo en cliëntervaringsonderzoek Jeugdwet.