Menu

••Monitoren Minimabeleid

Armoede treft diverse doelgroepen. Door de huidige economische crisis worden ook doelgroepen getroffen die voorheen buiten schot bleven. Elke groep heeft verschillende kenmerken en verdient een specifieke benadering. Binnen het gemeentelijke minimabeleid is een aanbod aan voorzieningen voorhanden om deze doelgroepen te ondersteunen. Maar wat is het bereik van deze regelingen? En wat zijn de effecten van nieuw beleid op de omvang en samenstelling van de doelgroepen?

Download hier het leaflet 'Monitoren van Minimabeleid'.