Menu

••Rekenkameronderzoek W&I

De lokale rekenkamer speelt een belangrijke rol bij het beoordelen van de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van gemeentelijk beleid. En daarmee met het verhogen van de kwaliteit van besluitvorming en dienstverlening van de overheid. Ons rekenkameronderzoek draagt bij aan een beter zicht op de resultaten van het beleid:

  • Is het gemeentelijk beleid goed uitgevoerd?
  • Bereikt het gemeentebestuur de doelen die ze heeft vastgesteld?
  • Zijn de financiële middelen van de gemeente goed besteed?


KWIZ levert de kennis die uw organisatie nodig heeft om het beleid en werkprocessen voortdurend te verbeteren en in te laten spelen op nieuwe ontwikkelingen. Door voortdurend te meten en ontwikkelen en de nieuwe inzichten te implementeren. KWIZ is thuis op vele beleidsterreinen van de gemeente en is specialist in het evalueren van gemeentelijk beleid. Dit maakt ons bij uitstek geschikt voor het ondersteunen van uw rekenkamer bij het uitvoeren van onderzoek.

KWIZ biedt hierbij gebundelde expertise, omdat we zowel voor gemeenten werken als uitvoeringsorganisaties op het gebied wonen, welzijn, zorg en schuldhulpverlening. Kortom: KWIZ kent uw sector én de vraagstukken die er spelen.

Thema’s die tot onze expertise behoren zijn onder meer:

  • Gemeentelijke dienstverlening
  • Handhavingsbeleid
  • Uitvoering Wet werk en bijstand
  • Armoedebeleid
  • Arbeidsmarktbeleid
  • Uitvoering Wet maatschappelijke Ondersteuning
  • Subsidiebeleid


KWIZ heeft de afgelopen jaren ruime expertise opgebouwd in het uitvoeren van Rekenkameronderzoek. We willen ook u graag helpen het inzicht in de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het gemeentelijk beleid te vergroten.