Menu

••Scenarioanalyse Sociaal Domein

Met de scenarioanalyse sociaal domein krijgt de gemeente inzicht in de effecten van nieuw beleid op de programma- en uitvoeringskosten van de gemeente.

Enkele voorbeelden van toepassingen zijn:
• De nieuwe maatwerkregeling inkomenssteun chronisch zieken;
• De korting van 40% op de huishoudelijke hulp;
• Het wijzigen van de inkomensnorm voor minima (ook per regeling);
• Het wegvallen van de Langdurigheidstoeslag;
• Aanpassen van het Draagkrachtbeginsel;
• Enzovoort.

We rekenen door welke beleidsscenario’s u kunt ontwikkelen en tevens wat dit betekent voor het inkomen van de doelgroep minima. Door zowel de gemeentelijke kant als de inkomenskant met elkaar te combineren, kunnen we de budgettair én maatschappelijk meest verantwoorde scenario’s vaststellen. Op deze wijze kunt u díe groep huishoudens financieel ondersteunen, die dit het hardst nodig hebben.

Een extra mogelijkheid is om aanvullend, via bestandskoppelingen, de omvang van de doelgroep zo goed mogelijk te bepalen, met de daarbij behorende inkomensgroepen en eigen bijdrage regelingen.

We hebben inmiddels met de Scenarioanalyse bij diverse gemeenten goede resultaten geboekt bij het slim inrichten van de begrotingen.

Lees meer in onze folder Scenarioanalyse Sociaal Domein.