Menu

••Schuldhulpverlening

De nieuwe regierol van de gemeente vereist een goede grip op de schuldhulpverlening. De kwaliteit van de ketensamenwerking wordt steeds belangrijker. Ook is meer inzicht in de gebruikers van de schuldhulpverlening en de ontwikkelingen in de doelgroep essentieel. Veel gemeenten en uitvoerende instellingen 'volgen' nu de markt. Hierdoor is het feitelijk afwachten voor wat betreft de ontwikkeling in de vraag naar diensten die ontstaat. Meer kennis van de doelgroep kan leiden tot een betere en effectievere hulpverlening en maakt het mogelijk op basis van signalering in de sfeer van voorlichting en preventief handelen al gericht (in een vroeg stadium) op te treden.

Het doelgroepenonderzoek schuldhulpverlening brengt de doelgroep in kaart en geeft inzicht in de resultaten die zijn behaald. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt in de huidige doelgroep en de potentiële doelgroep. Download hier onze folder Schuldhulpverlening.