Menu

••Analyse combinatie vervoersvoorzieningen

In het kader van de bezuinigingen kijken veel gemeenten op dit moment naar het onderdeel Wmo-vervoer. Zijn er mogelijkheden om dit efficiënter in te zetten, bijvoorbeeld door dit te combineren met AWBZ-, leerlingen-, SW- of openbaar vervoer?

Voor de toegang tot de vervoersvoorzieningen maken Wmo-cliënten gebruik van een pas voor de regiotaxi. Deze pas wordt echter lang niet door alle cliënten gebruikt. Mede hierdoor bestaat het vermoeden dat de pashouders ook gebruik maken van andere vervoersoplossingen. Om gefundeerde beslissingen te nemen over de eventuele ombuigingen van het beleid willen veel gemeenten het (niet-) gebruik van de regiotaxi nader laten analyseren. Een van de mogelijkheden hiervoor is een bestandsanalyse op basis van de registraties van de regiotaxi, AWBZ en overige voorzieningen.

Download hier de uitgebreide beschrijving van onze aanpak.