Menu

••Effectmeting Sociaal Domein

Op dit moment zijn veel gemeenten in Nederland bezig met het veranderen van de werkwijze rond de individuele Wmo-voorzieningen en in bredere zin het karakter en de aard van de gemeentelijke dienstverlening. Met de omslag in het denken, feitelijk de uitvoering zoals die bij de start van de Wmo al was voorzien, komt de verantwoordelijkheid nu echt bij de burger zelf te liggen. De nadruk ligt op participatie en zelfredzaamheid.

KWIZ heeft het initiatief genomen een onderzoek te doen naar de resultaten en effecten van De Kanteling in de Wmo op de kosten van de Wmo, AWBZ en de Zorgverzekeringswet. In het onderzoek participeren een aantal gemeenten. Dit maakt het mogelijk de wijze van uitvoering met elkaar te vergelijken en ook de resultaten onderling te bespreken en op deze manier kennis te delen via workshops.

Download hier de uitgebreide beschrijving van de Effectmeting Sociaal Domein.