Menu

••KWIZ-Cryptor

Gegevensverzameling en bestandskoppeling is de basis van een groot deel van onze onderzoeken. Hierbij is de privacy van persoonsgegevens van essentieel belang. Hiervoor heeft KWIZ een encryptie applicatie ontwikkeld: de KWIZ-Cryptor. Deze applicatie versleutelt automatisch persoonsgegevens via een te kiezen algoritme, zodat ze niet meer te herleiden zijn naar individuele natuurlijke personen.

Externe partijen die bij het onderzoek betrokken zijn encrypten op dezelfde wijze waardoor deze gegevens kunnen worden gekoppeld. Groot voordeel is dat persoonsgegevens niet het pand verlaten.

De versleutelde bronregistraties worden vervolgens door KWIZ voor onderzoeksdoeleinden bewerkt. De op deze wijze geanonimiseerde bronbestanden vallen niet meer onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens, waardoor de reglementen van de Autoriteit Persoonsgegevens niet gelden. In plaats daarvan vallen de bestanden onder de reguliere regels voor zorgvuldig databeheer, waaraan KWIZ voldoet door te werken volgens regels van de VSO (Vereniging van Statistiek en Onderzoek van de Nederlandse gemeenten), de MOA (Marktonderzoeks Associatie) en ISO.

Daarnaast hanteren het Ministerie van VWS en de zorgkantoren een Trusted Third Party protocol. Dit is een protocol dat voorschrijft hoe er om moet worden gegaan met niet-geanonimiseerde gegevens. Dit protocol is in onze onderzoeksopzet echter niet van toepassing, omdat wij alleen geanonimiseerde gegevens ontvangen. Op grond hiervan hebben diverse zorgkantoren, indicatieorganen en instellingen voor zorg en welzijn zonder omwegen aan ons de gegevens verstrekt.