Menu

••Kostenprognose Wmo

De Kostenprognose Wmo biedt exact en actueel inzicht in de ontwikkeling van de vraag en kosten van alle individuele voorzieningen in het kader van de Wmo inclusief benchmarking met andere gemeenten. De Wmo-prognose levert een accurate prognose op van de kosten in de komende 5 jaar per categorie individuele Wmo-voorziening, inclusief Begeleiding en PGB’s. Verder kunnen op een eenvoudige manier verschillende scenario’s worden doorgerekend.

Concreet geeft de Kostenprognose Wmo antwoord op de volgende financiële en beleidsmatige vragen:

  • Welke doelgroepen bereik ik met de Wmo? Welke kenmerken hebben de cliënten en wat is het bereik per leeftijdsgroep of doelgroep? En hoe doe ik het op bovenstaande onderdelen in vergelijking met andere gemeenten?
  • Blijven de kosten van de individuele voorzieningen binnen de begroting? Hoeveel eigen bijdragen kan ik verwachten?
  • Wat zijn de effecten van het wijzigen van het eigen bijdrage beleid voor mijn kosten en voor het inkomen van de cliënten?
  • Hoe zien de gestapelde kosten Wmo eruit voor specifieke doelgroepen of buurten?


De Kostenprognose Wmo hebben we de laatste periode uitgevoerd voor circa 20 gemeenten. Meer weten? Mail Bert van Putten of bel naar 050 - 525 24 73.