Menu

••Waar staat je gemeente

De burgerpeiling is een krachtig instrument voor de gemeente om meer te weten over wat er leeft in de lokale samenleving.

De gemeente heeft op veel gebieden die de burger direct aangaan de verantwoordelijkheid om de regie te voeren over beleid en deels ook de uitvoering. Dit kan heel direct zijn (aanvragen van een voorziening of paspoort) maar ook indirect, bijvoorbeeld bij het uitvoeren van taken op het gebied van zorg en welzijn door maatschappelijke partners. Ook bevordert de gemeente de leefbaarheid en veiligheid en de wijken en leefomgeving van de burger.

Bij dit alles wordt een grotere rol van de burger verwacht bij het oplossen van problemen. Dit stelt ook weer eisen aan de wijze waarop de gemeente de dienstverlening en de beleidsontwikkeling organiseert. Hierbij is ruimte voor participatie door de burger een voorwaarde.

Des te belangrijker is het voor de gemeente om de eigen prestaties te meten en de mening van de burger te vragen over de dienstverlening en het beleid.

De vernieuwde burgerpeiling van ‘Waarstaatjegemeente’ is een goede manier om inwoners te bevragen. En daarnaast is het via waarstaatjegemeente.nl mogelijk de prestaties te vergelijken met andere gemeenten.

In de vernieuwde burgerpeiling wordt uit gegaan van vier maatschappelijke thema’s, die aansluiten bij de hedendaagse ontwikkelingen:

  • Woon- en leefklimaat (fysieke en sociale kwaliteit, buurtparticipatie)
  • Relatie burger – gemeente (houding gemeente, beleidsparticipatie)
  • Directe dienstverlening (kwaliteit en communicatie)
  • Zorg en welzijn (gezondheid en maatschappelijke participatie)


Aan inwoners worden vragen voorgelegd over hun betrokkenheid bij en inzet voor hun buurt, samenwerking met de gemeente, de netwerksamenleving waarin men leeft en de veranderende rol met de overheid (doe-democratie), de gemeentelijke dienstverlening en de maatschappelijke veerkracht van de samenleving (vrijwilligerswerk, mantelzorg).

KWIZ is een bureau dat voldoet aan de kwaliteitseisen om de burgerpeiling voor gemeenten uit te voeren. Wij zijn een ervaren partner voor gemeenten bij het ontwikkelen, evalueren en monitoren van beleid en uitvoering.

MEER INFORMATIE
Voor meer informatie en/of het maken van een vrijblijvende afspraak kunt u contact opnemen met Peter de Bruin (peter.de.bruin@kwiz.nl), via telefoonnummer 06 – 287 75 018).