Doelgroep analyse

Binnen het sociale domein zijn er rondom de thema’s Wmo, Jeugd en Participatie meerdere typen doelgroepen te onderscheiden. Het succes van beleid hangt uiteindelijk af van de mate waarin deze doelgroepen bereikt worden, de voorzieningen ook daadwerkelijk effect hebben en of de klanten tevreden zijn over de dienstverlening.

Onze werkwijze kenmerkt zich door de combinatie van cijfers uit diverse registratiebronnen en het verhaal achter de cijfers via enquêtes en gesprekken met cliënten en maatschappelijke partners. Op deze manier brengen we doelgroepen voor beleid en het bereik van uw regelingen in kaart.

Ook kunnen we prognoses opstellen over hoe de vraag naar zorg en de kosten zich in de toekomst gaan ontwikkelen.

We voeren zowel periodieke als continue metingen uit.

Voorbeelden van enkele doelgroepenonderzoeken zijn de Armoede Index, het Cliëntervaringsonderzoek voor de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet en Bestandsanalyses diverse voorzieningen in het sociaal domein.

HEB JE EEN VRAAG OVER DE DOELGROEP ANALYSE?

Of wil je meer informatie over wat KWIZ voor je kan betekenen?

Neem contact op 

Beleidsonderzoek

Beleidsevaluaties, klanttevredenheids-onderzoeken, rekenkameronderzoeken in het Sociaal domein.

Lees meer

Doelgroep analyse

Inzicht in de doelgroep en het gebruik van voorzieningen.

Lees meer

Monitoring

Periodieke rapportages uit diverse registratiesystemen

Lees meer

Financiele analyses

Inzicht krijgen in de (toekomstige) kosten bij nieuwe ontwikkelingen van beleid en vraag naar voorzieningen.

Lees meer

Registratiesystemen

Wij bieden ondersteuning bij het inrichten van het registratiesysteem en het opleveren van managementinformatie voor juiste sturing en verantwoording.

Lees meer