Doelgroep analyses

Iedere gemeente en instelling heeft binnen het sociaal domein te maken met meerdere doelgroepen rondom de thema’s Wmo, Jeugd en participatie. In hoeverre ben je in staat om deze doelgroepen te bereiken? En weet je exact wat er speelt en wat de behoeften van deze doelgroepen zijn? Om deze vragen te beantwoorden, is het verstandig om doelgroep analyses te laten uitvoeren. Het onderzoeksbureau KWIZ doet dit al sinds 1998 en is hiermee een specialist in het sociaal domein. Hierdoor kunnen wij ieder vraagstuk vanuit verschillende invalshoeken combineren.  

Waarom een doelgroeponderzoek? 

Met doelgroep analyses, ook wel doelgroeponderzoek genoemd, is het voor ons mogelijk om concrete adviezen en aanbevelingen te geven om de voorzieningen uiteindelijk beter te kunnen aanbieden. Hierbij kijken wij naar demografische aspecten, zoals: leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, inkomen en de zorgbehoefte. Bovendien onderzoeken wij bij doelgroep analyses ook hoe de doelgroepen het beste bereikt kunnen worden. Om dit te achterhalen gaan wij onder andere in gesprek met verschillende cliënten.  

Gebruik van informatiebronnen bij doelgroep analyses

Tijdens het uitvoeren van doelgroep analyses brengen wij de doelgroepen voor het beleid en het bereik van de regelingen in kaart. Dit doen wij door verschillende primaire en secundaire informatiebronnen te combineren. Hierbij bevragen wij de cliënten naar de tevredenheid over de dienstverlening en of dit volledig aansluit bij de ondersteuningsbehoefte. Daarnaast stellen wij ook prognoses op over hoe de vraag naar zorg en de kosten hiervan zich in de toekomst gaan ontwikkelen. Op deze manier weet je direct wat jou de komende jaren te wachten staat.  

Uitvoeren van een doelgroeponderzoek 

Het inmiddels bekend dat het succes van jouw beleid afhangt van de mate waarin de beoogde doelgroepen worden bereikt. Hierbij is het belangrijk om te kijken naar het daadwerkelijk effect van de voorzieningen en de klanttevredenheid over de dienstverlening. Bij KWIZ realiseren wij dit door het afnemen van enquêtes. Doordat wij een promotiecampagne in het leven roepen, kunnen wij garanderen dat er een hoge respons komt op de uitgezette enquêtes. Tijdens deze gehele periode doen wij voortdurend periodieke als continu metingen voor de beste resultaten. De resultaten van de doelgroep analyses presenteren wij in de vorm van een schriftelijke rapportage of een overzichtelijke factsheet met infographics. Bovendien krijg je toegang tot een online dashboard waarin je zelf verschillende selecties kunt maken uit de onderzoeksresultaten. 

Doelgroep analyses laten uitvoeren door KWIZ 

Door onderzoeksbureau KWIZ in te schakelen voor een doelgroeponderzoek ben je verzekerd van de beste expertise in het sociaal domein. Wij kijken namelijk niet alleen met een objectieve blik naar vraagstukken, maar geven ook heldere conclusies en aanbevelingen. Na het lezen van onze bevindingen weet je precies hoe de vraag en de kosten van zorg zich gaan ontwikkelen, waardoor het mogelijk is om het beleid aan te scherpen. Zo hebben wij in het verleden al meerdere doelgroep analyses mogen uitvoeren voor zowel gemeenten als zorginstellingen. Enkele voorbeelden hiervan zijn: de armoede index, het cliëntervaringsonderzoek voor de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet. Neem snel contact met ons op en laat ons jouw vraagstukken in het sociaal domein oplossen!

Of wil je meer informatie over wat KWIZ voor je kan betekenen?

HEB JE EEN VRAAG OVER DE DOELGROEP ANALYSES?

Neem contact op 

Beleidsonderzoek

beleidsonderzoek

Beleidsevaluaties, klanttevredenheidsonderzoeken, rekenkameronderzoeken in het sociaal domein.

Lees meer

Doelgroep analyse

Inzicht in de doelgroep en het gebruik van voorzieningen.

Lees meer

Monitoring

Periodieke rapportages uit diverse registratiesystemen

Lees meer

Financiële analyses

Inzicht krijgen in de (toekomstige) kosten bij nieuwe ontwikkelingen van beleid en vraag naar voorzieningen.

Lees meer

Registratiesystemen

Wij bieden ondersteuning bij het inrichten van het registratiesysteem en het opleveren van managementinformatie voor juiste sturing en verantwoording

Lees meer