Beleidsonderzoek

Een effectief, efficiënt en toekomstbestendig beleid is gebaseerd op een heldere visie en meetbare doelstellingen. Onze beleidsonderzoeken en -evaluaties richten zich op de thema’s re-integratie, armoede en minimabeleid, schuldhulpverlening, Wmo, Jeugdzorg, welzijn en maatschappelijk ondernemen.

We onderzoeken het bereik en gebruik van de voorzieningen door de doelgroep, het efficiënt inzetten van de financiële middelen en de effectiviteit van het beleid. Daarbij kijken we altijd naar de samenhang tussen de diverse beleidsterreinen in het sociaal domein.

In onze analyses kunnen we gebruikmaken van de diverse door ons ontwikkelde analysemethoden. We combineren informatie vanuit diverse primaire en secundaire registratiebronnen. Maar we beschouwen ook het verhaal achter de cijfers door het enquêteren en voeren van gesprekken met cliënten, maatschappelijke partners en beleidsverantwoordelijken.

We beschouwen het proces van de dienstverlening: de toegang, de inkoop, de registraties en wijze van monitoring. We formuleren heldere conclusies en gerichte aanbevelingen voor het aanscherpen van het beleid of de uitvoering.

Voorbeelden van beleidsonderzoek zijn Evaluatie Minimabeleid, Evaluatieonderzoek Transformatie Sociaal Domein en Rekenkameronderzoek.

HEB JE EEN VRAAG OVER BELEIDSONDERZOEK?

Of wil je meer informatie over wat KWIZ voor je kan betekenen?

Neem contact op 

Beleidsonderzoek

Beleidsevaluaties, klanttevredenheids-onderzoeken, rekenkameronderzoeken in het Sociaal domein.

Lees meer

Doelgroep analyse

Inzicht in de doelgroep en het gebruik van voorzieningen.

Lees meer

Monitoring

Periodieke rapportages uit diverse registratiesystemen

Lees meer

Financiele analyses

Inzicht krijgen in de (toekomstige) kosten bij nieuwe ontwikkelingen van beleid en vraag naar voorzieningen.

Lees meer

Registratiesystemen

Wij bieden ondersteuning bij het inrichten van het registratiesysteem en het opleveren van managementinformatie voor juiste sturing en verantwoording.

Lees meer