Beleidsonderzoek

Een effectief, efficiënt en toekomstbestendig beleid is gebaseerd op een heldere visie en meetbare doelstellingen. Onze beleidsonderzoeken en -evaluaties richten zich op de thema’s re-integratie, armoede en minimabeleid, schuldhulpverlening, Wmo, Jeugdzorg, welzijn en maatschappelijk ondernemen.

We onderzoeken het bereik en gebruik van de voorzieningen door de doelgroep, het efficient inzetten van de financiële middelen en de effectiviteit van het beleid. Daarbij kijken we altijd naar de samenhang tussen de diverse beleidsterreinen in het sociaal domein.

Onze werkwijze kenmerkt zich door de combinatie van cijfers uit diverse registratiebronnen en het verhaal achter de cijfers via enquêtes en gesprekken met cliënten en maatschappelijke partners.

We formuleren heldere conclusies en gerichte aanbevelingen voor het aanscherpen van het beleid of de uitvoering.

Voorbeelden van beleidsonderzoek zijn de Armoedemonitor, Beleidsevaluatie (sociaal domein breed), de Inkomens Effectrapportage en Rekenkameronderzoek.

HEB JE EEN VRAAG OVER BELEIDSONDERZOEK?

Of wil je meer informatie over wat KWIZ voor je kan betekenen?

Neem contact op 

Beleidsonderzoek

Beleidsevaluaties, klanttevredenheids-onderzoeken, rekenkameronderzoeken in het Sociaal domein.

Lees meer

Doelgroep analyse

Inzicht in de doelgroep en het gebruik van voorzieningen.

Lees meer

Monitoring

Periodieke rapportages uit diverse registratiesystemen

Lees meer

Financiele analyses

Inzicht krijgen in de (toekomstige) kosten bij nieuwe ontwikkelingen van beleid en vraag naar voorzieningen.

Lees meer

Registratiesystemen

Wij bieden ondersteuning bij het inrichten van het registratiesysteem en het opleveren van managementinformatie voor juiste sturing en verantwoording.

Lees meer