Beleidsonderzoek

Veel gemeentes en instellingen zitten met belangrijke vraagstukken in het sociaal domein. Om hierop antwoord te krijgen, is het verstandig om een beleidsonderzoek te laten uitvoeren. Met onderzoeksbureau KWIZ ben je verzekerd van de beste expertise doordat wij al sinds 1998 beleidsonderzoek uitvoeren in het sociaal domein. Niet voor niets zijn onze klanten diverse gemeenten, zorg- en welzijninstellingen, rekenkamers en de landelijke of provinciale overheden. Dankzij onze brede ervaring kunnen wij ieder vraagstuk vanuit diverse invalshoeken combineren. Hiermee weet je direct waar je beleid momenteel staat en waar nodig kunt aanscherpen.

Heldere visie en meetbare doelstellingen 

Een goed beleid staat erom bekend dat het effectief, efficiënt en toekomstbestendig is. Het moet gebaseerd zijn op een heldere visie en meetbare doelstellingen. Maar in hoeverre slaag je er als gemeente of instelling in om dit te bereiken? Door bij ons een beleidsonderzoek te laten uitvoeren, kom je erachter in welke mate het door jou ontwikkelde beleid succesvol is en waar dit mogelijk verbeterd kan worden. Dit maakt het mogelijk om uiteindelijk bij te sturen zodat jouw beleid scherp en doelgericht blijft voor de toekomst. 

Objectieve analyse door KWIZ 

Tijdens het uitvoeren van een beleidsonderzoek kijken wij allereerst naar de cijfers met als belangrijkste vraag: wat is het bereik en gebruik van de voorzieningen van de doelgroep? Om hier een duidelijk beeld van te krijgen, betrekken wij ook andere processen van de dienstverlening in onze objectieve analyse. Hierbij kan je denken aan de inkoop, de registraties en de wijze van monitoring. Doordat wij deze verschillende aspecten combineren, kun je van ons een uitgebreide analyse verwachten waarmee je concrete beslissingen kan maken in het sociaal domein. 

Meer dan alleen cijfers 

In onze objectieve analyses maken wij gebruik van de diverse door ons ontwikkelde methoden voor beleidsonderzoek. Hierbij combineren wij informatie uit verschillende primaire en secundaire registratiebronnen. Door het enquêteren en voeren van gesprekken met cliënten, maatschappelijk partners en beleidsverantwoordelijken komen wij achter het verhaal van de cijfers. Wij geloven er immers in dat cijfers meer zijn dan alleen een meetinstrument. 

Beleidsonderzoek gericht op het sociaal domein 

Daarnaast zijn al onze beleidsonderzoeken in het sociaal domein gericht op de thema’s: re-integratie, armoede en minimabeleid, schuldhulpverlening, wmo, Jeugdzorg, welzijn en maatschappelijk ondernemen. Hierbij vinden wij het belangrijk om ook de samenhang tussen deze diverse beleidsterreinen te beschouwen.

Laat een beleidsonderzoek uitvoeren door KWIZ 

Wanneer je onderzoeksbureau KWIZ inschakelt voor het uitvoeren van een beleidsonderzoek, dan krijg je van ons compacte rapportages met een overzichtelijke opzet. Wij formuleren onze resultaten altijd in heldere conclusies en gerichte aanbevelingen. Hiermee kan je het beleid aanscherpen of een nieuw beleid op touw zetten. Enkele vormen van beleidsonderzoek die wij door de jaren heen mochten uitvoeren zijn: evaluatie minimabeleid, evaluatie toegang sociaal domein en rekenkameronderzoek. Met KWIZ ben je dus verzekerd van de beste expertise. Neem snel contact op en krijg heldere conclusies en aanbevelingen op jouw vraagstukken! 

HEB JE EEN VRAAG OVER BELEIDSONDERZOEK?

Of wil je meer informatie over wat KWIZ voor je kan betekenen?

Neem contact op 

Beleidsonderzoek

beleidsonderzoek

Beleidsevaluaties, klanttevredenheidsonderzoeken, rekenkameronderzoeken in het sociaal domein.

Lees meer

Doelgroep analyse

Inzicht in de doelgroep en het gebruik van voorzieningen.

Lees meer

Monitoring

Periodieke rapportages uit diverse registratiesystemen

Lees meer

Financiële analyses

Inzicht krijgen in de (toekomstige) kosten bij nieuwe ontwikkelingen van beleid en vraag naar voorzieningen.

Lees meer

Registratiesystemen

Wij bieden ondersteuning bij het inrichten van het registratiesysteem en het opleveren van managementinformatie voor juiste sturing en verantwoording

Lees meer