Financiële analyses

De afgelopen jaren is de financiële druk op de gemeenten aanzienlijk groter geworden, zeker als het gaat om het sociaal domein. Dit komt niet alleen door de toenemende vergrijzing van onze bevolking, maar ook door alle extra taken en verantwoordelijkheden die gemeenten krijgen tegen minder budget. Door deze transformatie van het sociaal domein lopen gemeenten grote financiële risico’s. Het onderzoeksbureau KWIZ is sinds 1998 gespecialiseerd in het maken van financiële analyses in het sociaal domein. Hiermee geven wij ideeën voor een goed onderbouwd financieel management, kostenprognose en een efficiënte inzet van de beschikbare middelen. Dit maakt het uiteindelijk mogelijk om het beperkte budget gerichter in te zetten voor díe burgers die de ondersteuning het hardst nodig hebben.  

Vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan 

Mogen wij je helpen met het uitvoeren van financiële analyses? Weet jij je staande te houden met de toenemende taken en verantwoordelijkheden tegen minder budget in het sociaal domein? Vraag hieronder snel een vrijblijvend adviesgesprek aan en kom erachter hoe je het budget beter kan indelen.  

 • Gratis adviesgesprek 
 • Inhoudelijke kennis 
 • Eenvoudige, nuchtere en pragmatische aanpak 

  icon

  Nieuwe ontwikkelingen in het sociaal domein 

  Tijdens het uitvoeren van onze financiële analyses houden wij rekening met de toename van de zorgvraag als gevolg van de vergrijzing of van specifieke lokale gemeentelijke ontwikkelingen. Dit doen wij door de huidige én de verwachte vraag naar zorg en ondersteuning door te berekenen op de consequenties voor de programma- en uitvoeringskosten. Hierbij nemen wij natuurlijk ook de keuze van verschillende beleids- en toekomstscenario’s mee. Een paar voorbeelden hiervan zijn de verschuiving van maatwerkvoorzieningen naar voorliggende voorzieningen, extramuralisering en een gerichte inzet van de extra middelen voor de bestrijding van armoede en schulden.  

  Landelijk en lokaal beleid voor het besteedbare inkomen 

  Bij het uitvoeren van de financiële analyses kijken wij onder meer naar de kosten voor in- of uitbestendig van de dienstverlening, aanscherping van het inkoopmodel en eventuele eigen bijdragen. Daarnaast rekenen wij ook de consequenties van het landelijk en lokale beleid voor het besteedbare inkomen van diverse doelgroepen. Enkele doelgroepen zijn zorgbehoeftigden, ouderen en de minima. Bij deze laatste groep besteden wij extra aandacht aan de armoedeval. Het maken van financiële analyses combineren wij altijd met meerdere factoren. Vraag jezelf hierbij af: voor welk beleid sta je als organisatie?  

  icon
  icon

  Financiële analyses door KWIZ 

  Schakel je adviesbureau KWIZ in voor het maken van financiële analyses in het sociaal domein? Dan ben je niet alleen verzekerd van de beste expertise, maar krijg je ook compacte rapportages met een overzichtelijke opzet. Bovendien combineren wij zowel de gemeentelijke kant als de inkomenskant, waardoor wij de budgettair én maatschappelijk meest verantwoorde scenario’s vaststellen. Dit maakt het mogelijk om verantwoorde en goed onderbouwde keuzes te maken voor de inzet van jouw beperkte financiële middelen. Enkele voorbeelden van methoden voor financiële analyses die wij gebruiken: de Kostenprognose Sociaal Domein en de Inkomens Effectrapportage. Neem snel contact met ons op en krijg een gedegen financiële analyse! 

  icon

  Vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan 

  Mogen wij je helpen met het uitvoeren van financiële analyses? Weet jij je staande te houden met de toenemende taken en verantwoordelijkheden tegen minder budget in het sociaal domein? Vraag hieronder snel een vrijblijvend adviesgesprek aan en kom erachter hoe je het budget beter kan indelen.  

  • Gratis adviesgesprek 
  • Inhoudelijke kennis 
  • Eenvoudige, nuchtere en pragmatische aanpak 

   Doelgroepanalyse

   kwiz

   Inzicht in de doelgroep en het gebruik van voorzieningen.

   Lees meer

   Monitoring

   kwiz monitoring

   Periodieke rapportages uit diverse registratiesystemen

   Lees meer

   Financiële analyses

   kwiz

   Inzicht krijgen in de (toekomstige) kosten bij nieuwe ontwikkelingen van beleid en vraag naar voorzieningen.

   Lees meer

   Registratiesystemen

   registratiesystemen

   Wij bieden ondersteuning bij het inrichten van het registratiesysteem en het opleveren van managementinformatie voor juiste sturing en verantwoording

   Lees meer

   Business Intelligence

   kwiz

   Business intelligence maakt het verwerken van ruwe gegevens gemakkelijker bij het verzamelen, verwerken en analyseren van grote hoeveelheden gegevens

   Lees meer