Registratiesystemen

De markt voor maatschappelijk ondernemen staat onder druk van de bezuinigingen en de transformatie. De onderlinge concurrentie is groot, evenals de onzekerheid die de bezuinigingen met zich meebrengt. Maatschappelijke dienstverleners dienen zich te houden aan vooraf vastgestelde prestatieafspraken. Dat stelt zeer hoge eisen aan uw informatievoorziening, werkprocessen en bedrijfsvoering.

We ondersteunen zorg en welzijnsinstellingen bij het optimaliseren van hun registratiesysteem, het ontwikkelen van betrouwbare en complete managementinformatie en de verantwoording naar opdrachtgevers. Daarnaast kunnen we op locatie of op afstand het functionele of technische applicatiebeheer verzorgen. Ook ontwikkelen we diverse rapportagevormen.

Een voorbeeld hiervan is het ondersteunen van maatschappelijke instellingen die met het registratiesysteem Myneva (voorheen REGAS) werken. Ons dienstenaanbod hierbij is in eerste instantie de implementatie en optimalisatie van Myneva. Tevens verrichten  we klanttevredenheidsonderzoek en marktonderzoek naar de ontwikkelingen in de doelgroep.

HEB JE EEN VRAAG OVER REGISTRATIESYSTEMEN?

Of wil je meer informatie over wat KWIZ voor je kan betekenen?  

Neem contact op

Beleidsonderzoek

beleidsonderzoek

Beleidsevaluaties, klanttevredenheidsonderzoeken, rekenkameronderzoeken in het sociaal domein.

Lees meer

Doelgroep analyse

Inzicht in de doelgroep en het gebruik van voorzieningen.

Lees meer

Monitoring

Periodieke rapportages uit diverse registratiesystemen

Lees meer

Financiële analyses

Inzicht krijgen in de (toekomstige) kosten bij nieuwe ontwikkelingen van beleid en vraag naar voorzieningen.

Lees meer

Registratiesystemen

Wij bieden ondersteuning bij het inrichten van het registratiesysteem en het opleveren van managementinformatie voor juiste sturing en verantwoording

Lees meer