Monitoring

Binnen het sociale domein is er een veelheid aan registratiesystemen. Hierdoor is het vaak moeilijk om juiste en eenduidige informatie te krijgen over de ontwikkelingen in het voorzieningengebruik en de dwarsverbanden tussen de verschillende voorzieningen.

Door het inzetten van een door onszelf ontwikkelde ICT-tools kunnen we bestanden en gegevens vanuit diverse soorten registratiesystemen (van de gemeente én van de ketenpartners) aan elkaar koppelen. Hiermee krijgt u een actueel inzicht in het geïntegreerde voorzieningengebruik naar geslacht, leeftijd, type huishouden en wijk. We verrijken deze gegevens met informatie rondom inkoop, geïndiceerde versus gedeclareerde zorg, procesinformatie en de effecten van het inzetten van sociale wijkteams op de zorgvraag. Door ons procesmanagement en het geautomatiseerd inlezen van query’s zorgen we ervoor dat de gegevens periodiek (bijvoorbeeld maandelijks) worden ververst. Onze dashboards zijn eenvoudig te raadplegen. U kunt als beleidsadviseur achter uw PC zelf allerlei analyses maken op doelgroepen (naar leeftijd, geslacht en huishoudtype), wijken, typen voorzieningen, stapelingen in het voorzieningengebruik, (zorg)aanbieders, financiën, et cetera.

Bij deze dataverzameling op persoonsniveau zetten we door ons ontwikkelde Cryptor in. Deze pseudonimiseringstool versleutelt automatisch persoonsgegevens via een eenweg algoritme, zodat ze niet meer te herleiden zijn naar individuele natuurlijke personen. De Cryptor is volledig AVG-proof en is ge-audit als deugdelijke tool voor het met behoud van privacy betrekken van persoonsgegevens.

Onze monitoren voeren we zowel online uit als in de vorm van periodieke rapportages. Voorbeelden van onze monitoren zijn de Online 3D Monitor, Wmo Monitor, Jeugdmonitor, Participatiemonitor, Armoedemonitor, het Dashboard Minima en de Monitor Schuldhulpverlening. Deze laatste monitor zetten we ook in bij de geautomatiseerde dataverzameling ten behoeve van de Benchmark Schulden van Divosa.

HEB JE EEN VRAAG OVER MONITORING?

Of wil je meer informatie over wat KWIZ voor je kan betekenen? Deel het met ons en ontdek de mogelijkheden.

Neem contact op

Beleidsonderzoek

beleidsonderzoek

Beleidsevaluaties, klanttevredenheidsonderzoeken, rekenkameronderzoeken in het sociaal domein.

Lees meer

Doelgroep analyse

Inzicht in de doelgroep en het gebruik van voorzieningen.

Lees meer

Monitoring

Periodieke rapportages uit diverse registratiesystemen

Lees meer

Financiële analyses

Inzicht krijgen in de (toekomstige) kosten bij nieuwe ontwikkelingen van beleid en vraag naar voorzieningen.

Lees meer

Registratiesystemen

Wij bieden ondersteuning bij het inrichten van het registratiesysteem en het opleveren van managementinformatie voor juiste sturing en verantwoording

Lees meer