Medewerkers

BERT VAN PUTTEN| Directeur

bert.van.putten@kwiz.nl

06 123 222 81

Bert studeerde economie aan de Rijksuniversiteit Groningen en is compagnon bij KWIZ. Bert is algemeen directeur van KWIZ. Daarnaast doet hij acquisitie en relatiebeheer en voert adviestrajecten op diverse terreinen uit op met name de terreinen Wmo, welzijn, maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke opvang. 

ANNE-WIL HAK | Consultant

anne-wil.hak@kwiz.nl

06 291 790 55

Anne-Wil heeft het HBO-J(eugdwelzijnswerk) gevolgd en Sociologie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Anne-Wil werkt sinds 2000 bij KWIZ en heeft veel verschillende projecten uitgevoerd op het gebied van systeemkeuze, armoedeonderzoeken, implementaties en organisatieadvies.

PETER DE BRUIN | Accountmanager

Peter.de.bruin@kwiz.nl

06 287 750 18

Peter studeerde Onderwijskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen en Marketing management bij het Nederlands Instituut voor Marketing (NIMA). Bij KWIZ doet Peter het relatiebeheer en de acquisitie. Hij werkte de afgelopen 25 jaar bij een aantal gerenommeerde onderzoeksbureau’s en organisatieadviesbureau’s. Zijn expertise ligt zowel bij de publieke sector (onderzoek op de terreinen arbeidsmarkt, zorg & welzijn en onderwijs & jeugd) als bij het bedrijfsleven (marktonderzoek, marketingconsultancy en informatieanalyse ten behoeve van ICT-toepassingen).

AFKE VREELING | Consultant

afke.vreeling@kwiz.nl

06 551 085 53

Afke heeft HBO Communicatie gedaan en Sociologie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Afke werkt sinds 2009 bij KWIZ. Afke brengt werkprocessen in kaart en implementeert registratiesystemen. Daarnaast  voert ze werkzaamheden rond applicatiebeheer en managementrapportages uit.

ALETTE TONNIS DE GRAAF | Consultant

alette.tonnis.de.graaf@kwiz.nl

050 5252 473

Alette werkt sinds 2009 bij KWIZ en is vanaf 2018 werkzaam als consultant.  Ze heeft rechten gestudeerd aan de RUG. Alette brengt werkprocessen in kaart en implementeert registratiesystemen. Daarnaast  voert ze werkzaamheden rond applicatiebeheer en managementrapportages uit.

TESSA SCHOOT UITERKAMP | Consultant

tessa.schoot.uiterkamp@kwiz.nl

06 300 276 89

Tessa heeft na haar bachelor in Sociologie de master Sociale Psychologie gevolgd en is in 2011 afgestudeerd. Ze werkt sinds februari 2013 voor KWIZ als consultant en voert met name onderzoeken uit.

MICHELLE ELLENS | Onderzoeker

michelle.ellens@kwiz.nl

050 5252 473

Michelle heeft HBO Human Resource Management gedaan en Sociologie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Ze werkt sinds november 2017 bij KWIZ en voert met name onderzoeken uit.

ALEX DE ZWART | Programmeur

alex.de.zwart@kwiz.nl

050 5252 473

Alex heeft de opleiding Applicatie Ontwikkelaar gedaan en is in 2017 begonnen bij KWIZ. Hier programmeert hij aan allerhande applicaties die intern gebruikt en extern geleverd worden.


JOHAN KNOL | Dataspecialist/programmeur

johan.knol@kwiz.nl

050 5252 473

Johan heeft de opleiding Technische Informatica afgerond en heeft de afgelopen vijftien jaar voor diverse organisaties gewerkt als softwareontwikkelaar. Bij KWIZ draagt hij bij aan de ontwikkeling en het beheer van systemen die KWIZ in eigen beheer heeft, waaronder databases, datawarehouse toepassingen, webservices en webapplicaties.


JAN EVERHARDUS | Dataspecialist/programmeur

jan.everhardus@kwiz.nl

050 5252 473

Jan studeerde Sociale Geografie aan de Rijksuniversiteit Groningen en is compagnon van KWIZ. Hij is eindverantwoordelijk voor alle ICT-projecten en de systemen die KWIZ in eigen beheer bouwt.


Beleidsonderzoek

Beleidsevaluaties, klanttevredenheids-onderzoeken, rekenkameronderzoeken in het Sociaal domein.

Lees meer

Doelgroep analyse

Inzicht in de doelgroep en het gebruik van voorzieningen.

Lees meer

Monitoring

Periodieke rapportages uit diverse registratiesystemen

Lees meer

Financiele analyses

Inzicht krijgen in de (toekomstige) kosten bij nieuwe ontwikkelingen van beleid en vraag naar voorzieningen.

Lees meer

Registratiesystemen

Wij bieden ondersteuning bij het inrichten van het registratiesysteem en het opleveren van managementinformatie voor juiste sturing en verantwoording.

Lees meer