Nieuwsbrieven

Introductie van de Benchmark

KWIZ en myneva werken al meer dan 20 jaar samen op het gebied van functioneel beheer, conversies en informatievoorziening.

De kracht van kwalitatief onderzoek

Verschillende onderzoeksvragen vragen om verschillende onderzoeksmethoden. Wilt u hier meer over weten? Bekijk dan onze nieuwsbrief

Onderzoek inkomenseffecten van minimagezinnen en werkenden

KWIZ brengt al 26 jaar in beeld wat de effecten van het landelijke en gemeentelijke beleid zijn voor het inkomen van verschillende minimagezinnen.

KWIZ: Dé migratiespecialist

In samenwerking met myneva heeft KWIZ voor De Binnenvest een conversie gedaan. Lees het klantverhaal van Polina van Lierop, product owner myneva bij De Binnenvest.

Ooststellingwerf ontwikkelt met KWIZ een overzichtelijke Monitor Sociaal Domein

KWIZ werkt voor de gemeente Ooststellingwerf aan een overzichtelijke monitor sociaal domein. In het onderstaande beschrijft Katja Moesker, Programmamanager Samenleven van de gemeente Ooststellingswerf over hoe de monitor tot stand is gekomen.

Cliëntervarings-onderzoek Ferm Werk

Ferm Werk hecht grote waarde aan de tevredenheid van haar cliënten en wil inzicht krijgen (en houden) in de ervaringen die cliënten hebben met de dienstverlening.

KWIZ ondersteunt doorontwikkeling informatiemanagement bij gemeenten en welzijnsinstellingen

Maatschappelijke organisaties en gemeenten beschikken over een enorme hoeveelheid data.

Dienstverlening rond myneva: kunnen wij u helpen?

KWIZ is al ruim 20 jaar kennispartner van myneva voor functioneel beheer, conversies en het ontwikkelen en onderhouden van de informatievoorziening via rapportages en PowerBI.

Hoe verrijkt KWIZ uw eigen registraties met openbare data?

In de diverse onderzoeken die KWIZ uitvoert, maken we veelvuldig gebruik van data.

Loont (meer) werken eigenlijk wel?

In de media en in de politiek is er de afgelopen weken veel discussie geweest over het onderwerp armoede.

Armoede blijft een hardnekkig probleem

KWIZ voert al 25 jaar onderzoek uit naar de armoede en heeft een gedegen pakket aan analysemogelijkheden ontwikkeld om de armoedeproblematiek vanuit diverse invalshoeken in kaart te brengen.

Onafhankelijke cliëntondersteuning

KWIZ is gespecialiseerd in onderzoek in het brede Sociale Domein. In deze nieuwsbrief leggen we de focus op een van onze nieuwe onderzoeksthema’s: onafhankelijke cliëntondersteuning.

Praktijkervaringen met dashboards en BI

Bij KWIZ laten wij graag twee klanten aan het woord over de implementatie van dashboards. Voor ContourdeTwern, organisatie voor zorg en welzijn in de omgeving van Tilburg, hebben we op basis van het ECD Myneva een dashboard in PowerBI ontwikkeld.

kwiz monitoring

BI-tooling en Dashboards

Business Intelligence tools zijn er in verschillende uitvoeringen. Of ze nu puur met tabellen werken of met verschillende figuren/grafieken op een dashboard, het doel en de constructie die erachter zit, zijn hetzelfde. 

kwiz

Elektronisch Cliënten Dossier

Maakt jouw organisatie gebruik van het Elektronisch Cliënten Dossier, oftewel het ECD, om alle primaire activiteiten rondom de levering van zorg te registreren? Download onze whitepaper!

kwiz

Verhuizen van data

Bij een verhuizing komt vaak meer kijken dan vooraf gedacht. Een verhuizing slaagt als er een degelijk verhuisplan is en een veilig transport. Hulp nodig bij jouw vragen omtrent het verhuizen van data?

kwiz

Energietoeslag

De stijgende energielasten zijn dagelijks in de actualiteit. Niet alleen bij de huishoudens die het aangaat, maar ook bij de gemeenten. Hulp nodig bij jouw vragen omtrent de Energietoeslag?  KWIZ helpt je graag! 

registratiesystemen

Onderzoek naar kindregelingen

De gemeente Rijswijk heeft in 2021 een onderzoek uitgevoerd naar de kindregelingen voor kinderen van huishoudens met een laag inkomen.

Doelgroepanalyse

kwiz

Inzicht in de doelgroep en het gebruik van voorzieningen.

Lees meer

Monitoring

kwiz monitoring

Periodieke rapportages uit diverse registratiesystemen

Lees meer

Financiële analyses

kwiz

Inzicht krijgen in de (toekomstige) kosten bij nieuwe ontwikkelingen van beleid en vraag naar voorzieningen.

Lees meer

Registratiesystemen

registratiesystemen

Wij bieden ondersteuning bij het inrichten van het registratiesysteem en het opleveren van managementinformatie voor juiste sturing en verantwoording

Lees meer

Business Intelligence

kwiz

Business intelligence maakt het verwerken van ruwe gegevens gemakkelijker bij het verzamelen, verwerken en analyseren van grote hoeveelheden gegevens

Lees meer