Gemeenten

Met een focus op het sociaal domein (onder meer werk en inkomen, armoede, schuldhulpverlening, zorg, welzijn en jeugd), helpen wij gemeenten door inzicht te geven in deze complexe thema’s.

Rekenkamers

KWIZ is de onderzoekspartner op het brede sociale domein voor rekenkamers en voor Colleges van Burgemeester en Wethouders die een artikel 213a onderzoek willen uitvoeren.

Zorginstellingen 

Zorgorganisaties worden geconfronteerd met complexe uitdagingen op het gebied van applicatiebeheer en data-analyse. KWIZ biedt als onderzoeksbureau gespecialiseerde ondersteuning sinds 1998, waardoor zorginstellingen kunnen profiteren van expertise die ze mogelijk intern missen. Wil je weten wat wij voor jou kunnen betekenen?

Doelgroepanalyse

kwiz

Inzicht in de doelgroep en het gebruik van voorzieningen.

Lees meer

Monitoring

kwiz monitoring

Periodieke rapportages uit diverse registratiesystemen

Lees meer

Financiële analyses

kwiz

Inzicht krijgen in de (toekomstige) kosten bij nieuwe ontwikkelingen van beleid en vraag naar voorzieningen.

Lees meer

Registratiesystemen

registratiesystemen

Wij bieden ondersteuning bij het inrichten van het registratiesysteem en het opleveren van managementinformatie voor juiste sturing en verantwoording

Lees meer

Business Intelligence

kwiz

Business intelligence maakt het verwerken van ruwe gegevens gemakkelijker bij het verzamelen, verwerken en analyseren van grote hoeveelheden gegevens

Lees meer