Rekenkameronderzoek

KWIZ is de onderzoekspartner op het brede sociale domein voor rekenkamers en voor Colleges van Burgemeester en Wethouders die een artikel 213a onderzoek willen uitvoeren.

Wil je meer weten over dit onderwerp?

Neem dan contact op met Peter de Bruin, accountmanager.

E-mail: peter.debruin@kwiz.nl of telefoon: 06-28775018

 • Gratis adviesgesprek  

  Onderzoek, evaluatie en beleidsadvies inzake thema’s op het sociaal domein is één van onze speerpunten en specialismen. We zijn expert op thema’s als armoede, schuldhulpverlening, participatie, Jeugdzorg, Wmo, welzijn en onderwijs. Daarbij onderzoeken wij het beleid, de uitvoering en de wijze waarop de resultaten zichtbaar worden gemaakt. Daarbij kijken we niet alleen naar doelen en effecten, maar ook naar de uitvoeringsprocessen en externe factoren die van invloed zijn op het succes of falen van beleid en/ of uitvoering. Ook kijken we naar opdrachtgeverschap: in hoeverre leidt de financiering van organisaties in het werkveld tot het realiseren van de doelstellingen van het gemeentelijk beleid.

  De aard en de opzet van het onderzoek is altijd afhankelijk van de vraagstelling. In een rekenkameronderzoek zetten we verschillende onderzoekstechnieken in. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om een beleidsanalyse, documentenstudie, interviews met focusgroepen uit de gemeente, ketenpartners of inwoners of met individuele inwoners of professionals. Daarnaast zetten we, met succes, enquêtes uit onder inwoners en ketenpartners.

  In onze onderzoeken vertalen we de informatievragen van onze opdrachtgevers in een heldere opzet en to the point vragenlijsten en rapporteren de uitkomsten van het onderzoek in prettig leesbare rapporten, waarin we heldere en pragmatisch werkbare conclusies trekken en aanbevelingen formuleren voor eventuele verbeteringen van het in het onderzoek geconstateerde.

  In onze aanpak werken we met een breed samengesteld projectteam waarin de verschillende expertises aanwezig zijn. De projectleider fungeert als het aanspreekpunt voor de opdrachtgever. Goede en professioneel projectmanagement is voor ons vanzelfsprekend.

  Wil je meer weten over onze mogelijkheden? Vul ons contactformulier in en we nemen contact me je op. En dat adviesgesprek is natuurlijk gratis.

  Wil je meer weten over dit onderwerp?

  Neem dan contact op met Peter de Bruin, accountmanager.

  E-mail: peter.debruin@kwiz.nl of telefoon: 06-28775018

  • Gratis adviesgesprek  

   Doelgroepanalyse

   kwiz

   Inzicht in de doelgroep en het gebruik van voorzieningen.

   Lees meer

   Monitoring

   kwiz monitoring

   Periodieke rapportages uit diverse registratiesystemen

   Lees meer

   Financiële analyses

   kwiz

   Inzicht krijgen in de (toekomstige) kosten bij nieuwe ontwikkelingen van beleid en vraag naar voorzieningen.

   Lees meer

   Registratiesystemen

   registratiesystemen

   Wij bieden ondersteuning bij het inrichten van het registratiesysteem en het opleveren van managementinformatie voor juiste sturing en verantwoording

   Lees meer

   Business Intelligence

   kwiz

   Business intelligence maakt het verwerken van ruwe gegevens gemakkelijker bij het verzamelen, verwerken en analyseren van grote hoeveelheden gegevens

   Lees meer