Cliëntervaringsonderzoek Ferm Werk

Ferm Werk is de uitvoeringsorganisatie van de gemeenten Woerden, Bodegraven-Reeuwijk, Oudewater en Montfoort voor de Participatiewet, Wet sociale Werkvoorziening en de Wet Inburgering. Ferm Werk hecht grote waarde aan de tevredenheid van haar cliënten en wil inzicht krijgen (en houden) in de ervaringen die cliënten hebben met de dienstverlening. KWIZ meet deze ervaringen voor Ferm Werk. Inmiddels zijn er twee meetmomenten geweest, waardoor de eerste trends zichtbaar worden.

Doorontwikkeling

Op dit moment zijn we in gesprek over het vormgeven van de derde meting, waarbij we ook de lessen meenemen uit de eerste twee metingen. Hamvraag is hoe we ervoor kunnen blijven zorgen dat het onderzoek betrouwbare resultaten oplevert die ook daadwerkelijk meerwaarde bieden aan Ferm Werk. Daarbij nemen we ook de ‘belasting’ voor cliënten in ogenschouw: we zoeken de balans tussen periodiek informatie ophalen en ‘enquête-moeheid’. Een manier om hiermee om te gaan is om reeds bestaande cliënten minder vaak, en op een ander moment, te bevragen dan nieuwe cliënten. Dit komt ook de resultaten ten goede; doordat nieuwe cliënten kort na hun aanmelding een vragenlijst invullen, zijn hun ervaringen nog recent én kan de inhoud van de vragenlijst worden afgestemd op de aanmelding. Reeds bestaande cliënten krijgen periodiek een vragenlijst over de dienstverlening en contactmomenten.

Samenwerking

Hoe dit onderscheid precies vorm krijgt, en welke vragen aan welke groep worden gesteld, wordt in nauwe samenwerking met Ferm Werk bepaald. We hebben gekozen voor een standaard set vragen die bij iedere meting wordt gesteld, aangevuld met één of twee thema’s die op dat moment relevant zijn voor Ferm Werk. Daarnaast wordt de cliëntenraad actief betrokken bij zowel de opzet van het onderzoek als de vervolgstappen die uit de resultaten voortvloeien. Hierdoor wordt het onderzoek breed gedragen.

Online dashboard

De antwoorden van respondenten worden weergegeven in een online dashboard, met daarbij een korte duidingsrapportage. In het dashboard kan Ferm Werk zelf de actuele resultaten bekijken en nader inzoomen op de antwoorden, bijvoorbeeld door verschillende dwarsverbanden te leggen. Ook kan Ferm Werk zelf pdf-jes maken van de diverse analyses.

Factsheet   

Ferm Werk heeft ervoor gekozen om de resultaten ook te delen met hun cliënten (oftewel de respondenten van het onderzoek). Daarvoor heeft Ferm Werk zelf een factsheet opgesteld en meegestuurd met de nieuwsbrief voor cliënten. Hiermee zijn de belangrijkste resultaten in een oogopslag inzichtelijk voor belanghebbenden. Deze infographic is samen met het hele rapport van KWIZ ook op de website gedeeld. Nieuwsgierig? U vindt de factsheet hier: CEO Infographic (fermwerk.nl)

Meer weten?

Wilt u meer weten over onze advisering over datamanagement, de inzet van data-analisten of het bouwen van rapportages of dashboards voor uw organisaties? Neemt u dan contact op met Bert van Putten, 06-123 222 81 of bert.vanputten@kwiz.nl

  Doelgroepanalyse

  kwiz

  Inzicht in de doelgroep en het gebruik van voorzieningen.

  Lees meer

  Monitoring

  kwiz monitoring

  Periodieke rapportages uit diverse registratiesystemen

  Lees meer

  Financiële analyses

  kwiz

  Inzicht krijgen in de (toekomstige) kosten bij nieuwe ontwikkelingen van beleid en vraag naar voorzieningen.

  Lees meer

  Registratiesystemen

  registratiesystemen

  Wij bieden ondersteuning bij het inrichten van het registratiesysteem en het opleveren van managementinformatie voor juiste sturing en verantwoording

  Lees meer

  Business Intelligence

  kwiz

  Business intelligence maakt het verwerken van ruwe gegevens gemakkelijker bij het verzamelen, verwerken en analyseren van grote hoeveelheden gegevens

  Lees meer