Dienstverlening rond myneva: kunnen wij u helpen?

KWIZ is al ruim 20 jaar kennispartner van myneva voor functioneel beheer, conversies en het ontwikkelen en onderhouden van de informatievoorziening via rapportages en PowerBI. In deze nieuwsbrief lees je meer over onze dienstverlening en hoe een klant deze ervaart.

Het functionele beheer van myneva kan uiteraard door een organisatie zelf worden uitgevoerd. Tóch zien we vaak dat dit niet gebeurt en dat organisaties KWIZ hiervoor de opdracht geven.

Voor dit inhuren van KWIZ kunnen er diverse redenen zijn:

 • Het ontbreekt de organisatie aan specialistische kennis voor het functionele beheer en het is vanwege de krappe arbeidsmarkt lastig is om hiervoor medewerkers met de vereiste vaardigheden te werven;
 • Organisaties kiezen voor zo laag mogelijke personeelskosten en huren voor dit type werkzaamheden een flexibele schil aan specialisten in;
 • Bij organisaties die wél een eigen functioneel beheerder voor myneva hebben, is er soms sprake is van kwetsbaarheid, indien deze vanwege ziekte of vakantie afwezig is.

Bij het functioneel beheer van myneva bieden we verschillende mogelijkheden, waarbij we ofwel het volledige functioneel beheer uitvoeren ofwel een deel ervan, in samenwerking met de huidige functioneel beheerder en/of met super users. Een andere veel gekozen vorm is dat KWIZ ingeschakeld wordt voor de meer complexe beheervragen, die veel specialistische kennis van myneva vooronderstellen, zoals het ontwikkelen, onderhouden en beheren van de informatievoorziening vanuit myneva.

Rapportages en informatievoorziening met BI

Naast functioneel beheer is KWIZ ook de partner van myneva op het gebied van rapportages en (Power)BI. KWIZ ontsluit hierbij de data vanuit myneva, maar kan ook vanuit andere bronnen, zoals Care2Declare, het financiële pakket en het HR-systeem van de organisatie. Daarnaast kunnen onze consultants de organisatie begeleiden in het ontwikkelen van de gewenste (nieuwe) rapportages, bijvoorbeeld op basis van kritische prestatie indicatoren (KPI’s).

De gebruikerservaring van ContourdeTwern

In het onderstaande leest u verder over de implementatie van PowerBI bij onze klant ContourdeTwern. Het is geschreven door Cathérine Matthijssen van ContourdeTwern.

Dankzij de implementatie van onze nieuwe registratiesystemen BLIK/myneva hebben wij alle rapportages en rapportage-vragen onder de loep te genomen en gebruik gemaakt van nieuwe mogelijkheden om diverse data in beeld te brengen. In ons geval was dit het presenteren van de verkregen data via rapporten van Power BI.

Om dit goed te kunnen doen heb je vanzelfsprekend kennis nodig van de data die geregistreerd worden, van de structuur van de data en de definities achter de verantwoordingsvragen. Wat betreft structuur hebben we bij de inrichting in myneva getracht om zoveel mogelijk dezelfde formulieren te gebruiken, zodat de data eenduidig en direct vergelijkbaar zijn.

Met behulp van de kennis van KWIZ vereenvoudigde het ophalen van de dataset en is er inmiddels binnen onze organisatie een diepe kennis aanwezig over de datastructuur. Door te starten met kleine specifieke rapportagevraagstukken werd er langs beide kanten kennis opgedaan in hoe de rapportages er in de praktijk uit komen te zien, van de lay-out (gebruik van huisstijl ContourdeTwern) tot aan het type datapresentatie per gegevensblokje.

Daarnaast hebben we stapsgewijs onze routine en kennis opgebouwd. Waar we aan het begin de verwachting hadden dat we nog niet alle data concreet in beeld konden brengen, is dat toch gelukt. Met als voorlopig eindresultaat hebben we talloze basisdata op een aantrekkelijke wijze gepresenteerd. Voorlopig… omdat nu de stap gezet wordt om deze cijfers daadwerkelijk te gebruiken voor analyse en verantwoording. Hierdoor ontstaan weer nieuwe rapportagevragen en zijn er ook interne opschoonklussen als neveneffect straks in beeld gebracht. Een volgende stap is het ontwikkelen van trendrapportages: het combineren en projecteren van data. Om zo vooruit te kijken en gebruik te maken van de data om informatie gestuurd te werken. Een mooie stip op de horizon voor die wij samen met KWIZ gaan realiseren.

Tot slot willen wij graag kwijt dat de hele samenwerking van conversie tot aan het inrichten van PowerBI met KWIZ heel fijn en gemakkelijk ging, ook omdat we snel met elkaar kunnen schakelen!

De onderstaande schermafdruk is een verantwoordingsoverzicht, zoals KWIZ dat samen met ContourdeTwern in Power BI heeft ontwikkeld

Meer weten?

Wil je verder in gesprek over onze mogelijkheden of heb je vragen? Neem dan contact op met Bert van Putten

E-mail: bert.vanputten@kwiz.nl of telefoon: 06-12322281

We maken graag een afspraak om uw vragen te beantwoorden en voorbeelden te geven van onze mogelijkheden.

  Doelgroepanalyse

  kwiz

  Inzicht in de doelgroep en het gebruik van voorzieningen.

  Lees meer

  Monitoring

  kwiz monitoring

  Periodieke rapportages uit diverse registratiesystemen

  Lees meer

  Financiële analyses

  kwiz

  Inzicht krijgen in de (toekomstige) kosten bij nieuwe ontwikkelingen van beleid en vraag naar voorzieningen.

  Lees meer

  Registratiesystemen

  registratiesystemen

  Wij bieden ondersteuning bij het inrichten van het registratiesysteem en het opleveren van managementinformatie voor juiste sturing en verantwoording

  Lees meer

  Business Intelligence

  kwiz

  Business intelligence maakt het verwerken van ruwe gegevens gemakkelijker bij het verzamelen, verwerken en analyseren van grote hoeveelheden gegevens

  Lees meer