Energietoeslag

De stijgende energielasten zijn dagelijks in de actualiteit. Niet alleen bij de huishoudens die het aangaat, maar ook bij de gemeenten. Zij hebben immers de opdracht om de door de rijksoverheid toegezegde Energietoeslag uit te keren. Het oorspronkelijke idee vanuit de regering was om de doelgroep tot 130 procent van het sociaal minimum te compenseren. Al snel werd ingezien dat dát wel erg duur zou worden. De grens werd vervolgens op 120 procent vastgesteld, zonder vermogenstoets.

Vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan 

Hulp nodig bij jouw vragen omtrent de Energietoeslag? KWIZ helpt je graag!

 • Gratis adviesgesprek 
 • Inhoudelijke kennis 
 • Eenvoudige, nuchtere en pragmatische aanpak 

  icon

  In de praktijk zien we diverse varianten zien ontstaan: sommige gemeenten compenseren wél tot 130 procent, maar dan alleen bij huishoudens met geen of een laag eigen vermogen. Bij andere gemeenten krijgen alleen de huishoudens tot 110 procent de volledige 800 euro, boven deze inkomensgrens krijgen ze 200 euro. Maar er zijn ook gemeenten die eerst de Meicirculaire afwachten om duidelijkheid te hebben over het budget.

  De uitvoering van deze regeling zorgt voor veel vragen. Hoe groot is de doelgroep die in aanmerking komt voor deze toeslag, hoe bereiken we de huishoudens die niet in beeld zijn bij de gemeente omdat ze geen bijstandsuitkering hebben of gebruik maken van de minimaregelingen, zoals bijvoorbeeld ZZP-ers, ouderen en mensen met weinig loon?

  icon
  icon

  Compenseren we ook de huishoudens die op grond van een te hoog eigen vermogen geen aanspraak kunnen maken op de minimaregelingen? En hoeveel toeslag krijgen ze? Wat gaat dat aan uitvoeringskosten meebrengen? Ook worden er bij veel gemeenten projecten ontwikkeld, waarbij er samen met woningcorporaties en energiebedrijven adviezen worden gegeven over energiebesparing. Hoe kunnen we bij deze projecten inzoomen op de doelgroep?

  Wat kan KWIZ voor gemeenten betekenen? 

  KWIZ kan via diverse methoden antwoorden geven op deze vragen:

  · Met de Armoede Index brengen we de doelgroepen tussen de 100 en 150 procent van het sociaal minimum in beeld. We analyseren deze groep op de huishoudtypen, het aantal kinderen en de inkomensbronnen. We maken tevens een onderscheid naar de huishoudens die geen of een laag eigen vermogen hebben versus de huishoudens met een te hoog eigen vermogen om in aanmerking te komen voor de minimaregelingen. Hierdoor weet u exact hoe groot de doelgroep voor de Energietoeslag is en kunt u de kosten voor de diverse varianten voor het toekennen ervan doorrekenen;

  · Door middel van het koppelen van bestanden van gemeentelijke en externe partners kunnen we een Aanschrijfbestand voor de doelgroep voor de Energietoeslag samenstellen. Dit conform de eisen vanuit de AVG.

  icon

  Onderzoek naar kindregelingen voor minima in Rijswijk

  De gemeente Rijswijk heeft in 2021 een onderzoek uitgevoerd naar de kindregelingen voor kinderen van huishoudens met een laag inkomen. Dit onderzoek bestond uit een analyse van het gebruik over de afgelopen 2 jaar en een vergelijking met dat bij andere gemeenten.

  Doel van het onderzoek was het vinden van financiële ruimte om een nieuwe regeling te kunnen introduceren. Om zoveel mogelijk input op te halen waar behoefte aan is hebben we voorafgaand aan het onderzoek verschillende bijeenkomsten met maatschappelijke partners en inwoners georganiseerd en zijn er enquêtes uitgezet onder ouders en kinderen. Doel was om vast te stellen hoe we als gemeente Rijswijk kinderen het minst de dupe kunnen laten zijn van de situatie van hun ouders/opvoeders en ze zoveel mogelijk mee kunnen doen aan de maatschappij. Uitslag van het onderzoek was dat er behoefte is aan regelingen voor sportkleding en winterkleding. Deze werden als kostbaar in de aanschaf ervaren.

  icon

  Het onderzoek is uitgevoerd door KWIZ. Zij zijn zeer voortvarend en accuraat te werk gegaan, waardoor er al vrij snel inzicht was in het gebruik van de regelingen en de mogelijke financiële ruimte die gemoeid gaat met het verruimen van deze regelingen. Dit onderzoek heeft als basis gediend voor wijziging van de beleidsregels, waarin ruimte is vrijgemaakt voor een sport-/winterkledingregeling. Zonder dit onderzoek hadden we dit inzicht niet verkregen.

  Brigitte de Niet, beleidsmedewerker minimabeleid gemeente Rijswijk.

  Meer informatie?

  Indien je meer informatie wilt hebben over deze mogelijkheden, stuur dan svp een mail naar Peter de Bruin, accountmanager: peter.debruin@kwiz.nl of bel 06-2877 5018. Via Teams geven we uitleg over de mogelijkheden en kosten.

  Vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan 

  Hulp nodig bij jouw vragen omtrent de Energietoeslag? KWIZ helpt je graag! 

  • Gratis adviesgesprek 
  • Inhoudelijke kennis 
  • Eenvoudige, nuchtere en pragmatische aanpak 

   Doelgroep analyse

   kwiz

   Inzicht in de doelgroep en het gebruik van voorzieningen.

   Lees meer

   Monitoring

   kwiz monitoring

   Periodieke rapportages uit diverse registratiesystemen

   Lees meer

   Financiële analyses

   kwiz

   Inzicht krijgen in de (toekomstige) kosten bij nieuwe ontwikkelingen van beleid en vraag naar voorzieningen.

   Lees meer

   Registratiesystemen

   registratiesystemen

   Wij bieden ondersteuning bij het inrichten van het registratiesysteem en het opleveren van managementinformatie voor juiste sturing en verantwoording

   Lees meer