Wat kan KWIZ betekenen voor jouw gemeente?

KWIZ, opgericht in 1998, heeft zich vanaf het begin ingezet om gemeenten te ondersteunen met hun vraagstukken. Met een focus op het sociaal domein (onder meer werk en inkomen, armoede, schuldhulpverlening, zorg, welzijn en jeugd), helpen wij gemeenten door inzicht te geven in deze complexe thema’s.

Dit doen we door middel van onderzoek, data-analyses en het ontsluiten van informatie via intuïtieve dashboards. Hierdoor kan de gemeente beter geïnformeerde beslissingen nemen en bieden we bouwstenen voor beleidsvoorbereiding, – ontwikkeling en -evaluatie. Onze expertise en toewijding aan sociale vraagstukken maken ons tot een waardevolle partner voor lokale overheden.

Onze dienstverlening bestaat uit de volgende onderdelen.

Vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan

Neem dan contact op met Peter de Bruin, accountmanager.

E-mail: peter.debruin@kwiz.nl of telefoon: 06-28775018

 • Gratis adviesgesprek  

  Onderzoek

  Voor gemeenten doen we verschillende soorten onderzoek binnen het sociaal domein door middel van diverse methoden en technieken. We doen onderzoeken op basis van data uit diverse registratiebronnen, onderzoek via enquêtes en door middel van interviews en/ of groepsgesprekken met inwoners, maatschappelijke organisaties en medewerkers.

  Wat kunnen wij doen voor de gemeente?

  In het onderstaande geven we enkele voorbeelden van onderzoeken die we uitvoeren:

  • Doelgroepenonderzoek: de doelgroep voor bijvoorbeeld armoedebeleid, schuldhulpverlening, jeugd, onderwijs, werk en participatie en/ of wmo-zorg in beeld. Dit kunnen we ook presenteren in een dashboard.
  • Monitoring sociaal domein: specifiek onderdeel van het sociaal domein of breed. Ook hebben we een monitor bestaanszekerheid ontwikkeld.
  • Specifiek voor armoedebeleid stellen wij inkomenseffect rapportages op en schatten de doelgroep in met behulp van de Armoede index.
  • Behoeftepeiling/ cliëntervaringsonderzoek onder mensen die gebruik maken van een voorziening in het sociaal domein (minima, Wmo, Zorg, Werk en re-integratie, etc.).
  • Kostenprognose sociaal domein: prognosticeren van gebruik en kosten jeugd, Wmo en Participatiewet, doorrekening van beleidsscenario’s.
  • Beleidsvoorbereiding en beleidsevaluatie sociaal domein.
  • Effectmeting beleid en instrumenten: bijvoorbeeld minimaregelingen, uitstroombeleid, jeugdinterventies.

  Staat uw vraag er niet bij? Neem dan even contact met ons op.

  analyse
  cijfers

  Data-analyse en BI

  Door de data uit registratiesystemen te analyseren voor regievoering, managementinformatie en monitoring, kunnen organisaties beter sturen op resultaten en efficiëntie. We ontwikkelen en ondersteunen  gemeenten bij dashboards voor het gehele sociale domein. Denk daarbij aan Wmo, Jeugdwet, Participatiewet, Participatie- en re-integratie, Armoedebeleid, Schuldhulpverlening en Onderwijs. Een dashboard biedt een visuele en interactieve manier om gegevens te presenteren en te analyseren. Onze data-analisten en onderzoekers kijken graag met u mee om trends te onderzoeken, wat bijdraagt aan een betere besluitvorming en dienstverlening.

  Daarnaast kunnen we ook de diepte induiken in de data om specifieke vragen te beantwoorden. Denk daarbij aan vraagpatronen in de Jeugdwet, effectmeting, trendanalyses en dergelijke.

  Kennispartner

  KWIZ is de kennispartner op het sociaal domein. Regelmatig geven wij presentaties aan gemeenteraden, dragen we bij aan themasessies en zijn we spreker op congressen.

  Weet je dat?

  • Wij zijn ISO 27001 gecertificeerd.
  • Wij bestaan sinds 1998 en hebben zeer ruime ervaring in het sociale domein.
  • Op het gebied van armoede en schuldhulpverlening is KWIZ het kennisbureau in Nederland.
  • Onze klanttevredenheid is ruim een 8!

  Staat uw vraag er niet bij? Neem dan even contact met ons op.

  Klanten in het gehele land 

  Hieronder zie je een overzicht van een aantal klanten waarvoor KWIZ werkt. Een uitgebreide referentielijst is beschikbaar.

  Wil je meer weten over onze mogelijkheden? Vul ons contactformulier in en we nemen contact met je op. Dat adviesgesprek is natuurlijk gratis.

  Wil je meer weten over dit onderwerp?

  Neem dan contact op met Peter de Bruin, accountmanager.

  E-mail: peter.debruin@kwiz.nl of telefoon: 06-28775018

  • Gratis adviesgesprek  

   Doelgroepanalyse

   kwiz

   Inzicht in de doelgroep en het gebruik van voorzieningen.

   Lees meer

   Monitoring

   kwiz monitoring

   Periodieke rapportages uit diverse registratiesystemen

   Lees meer

   Financiële analyses

   kwiz

   Inzicht krijgen in de (toekomstige) kosten bij nieuwe ontwikkelingen van beleid en vraag naar voorzieningen.

   Lees meer

   Registratiesystemen

   registratiesystemen

   Wij bieden ondersteuning bij het inrichten van het registratiesysteem en het opleveren van managementinformatie voor juiste sturing en verantwoording

   Lees meer

   Business Intelligence

   kwiz

   Business intelligence maakt het verwerken van ruwe gegevens gemakkelijker bij het verzamelen, verwerken en analyseren van grote hoeveelheden gegevens

   Lees meer