Praktijkervaringen met dashboards en BI

In deze nieuwsbrief van KWIZ laten wij graag twee klanten aan het woord over de implementatie van dashboards. Voor ContourdeTwern, organisatie voor zorg en welzijn in de omgeving van Tilburg, hebben we op basis van het ECD Myneva een dashboard in PowerBI ontwikkeld. De gemeente Bergen in de provincie Limburg werkt sinds kort met het dashboard Armoede, waarmee de gemeente op basis van de data kan doorklikken en selecties kan maken ter ondersteuning van het armoedebeleid. Lees snel verder en ontdek hoe dashboards hen geholpen heeft om meer grip te krijgen op de hoeveelheid aan data!

Vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan 

Wil jij meer weten over dit onderwerp? Klik dan snel hier, of neem contact op met Bert van Putten op 06-123 222 81 of via bert.vanputten@kwiz.nl

  ContourdeTwern: van rapportages

  naar datagestuurd werken” 

  Samen met ControurdeTwern heeft KWIZ de rapportages ontsloten via PowerBI. In het onderstaande gaat Cathérine Matthyssen van ContourdeTwern in op hoe het project is verlopen.

  Wat is de aanleiding geweest om met PowerBI aan de slag te gaan?

  “Dankzij de implementatie van onze nieuwe registratiesystemen BLIK/Myneva hebben wij alle rapportages en rapportage-vragen onder de loep te genomen en gebruik gemaakt van nieuwe mogelijkheden om diverse data in beeld te brengen. In ons geval was dit het presenteren van de verkregen data via rapporten van PowerBI.

  Om dit goed te kunnen doen heb je vanzelfsprekend kennis nodig van de data die geregistreerd wordt, van de structuur van de data en de definities achter de verantwoordingsvragen. Wat betreft structuur hebben we bij de inrichting in Myneva getracht om zoveel mogelijk dezelfde formulieren te gebruiken, zodat data eenduidig en direct vergelijkbaar is. Met behulp van de kennis van KWIZ vereenvoudigde het ophalen van de dataset en is er inmiddels een diepe kennis aanwezig over de datastructuur.”

  Hoe hebben jullie het aangepakt?

  “Door te starten met kleine specifieke rapportagevraagstukken werd er langs beide kanten kennis opgedaan in hoe rapportages er in de praktijk uit komen te zien. Van lay-out (gebruik van huisstijl ContourdeTwern) tot type datapresentatie per gegevensblokje.
  Daarnaast hebben we stapsgewijs onze routine en kennis opgebouwd. Waar we aan het begin de verwachting hadden dat we nog niet alle data concreet in beeld konden brengen, is dat toch gelukt. Met als voorlopig eindresultaat hebben we talloze basisdata op een aantrekkelijke wijze gepresenteerd.”

  Wat zijn de plannen verder?

  “We gaan nu de stap zetten om deze cijfers daadwerkelijk te gebruiken voor analyse en verantwoording. Hierdoor ontstaan weer nieuwe rapportagevragen en zijn er ook interne opschoonklussen als neveneffect straks in beeld gebracht. We zijn doorgegaan met het ontwikkelen van trendrapportages: het combineren en projecteren van data. Om zo vooruit te kijken en gebruik te maken van de data om informatie gestuurd te werken. Een mooie stip op de horizon voor 2023/2024 die wij samen met KWIZ gaan realiseren.”

  Wil je verder nog iets zeggen?

  “Jazeker. De hele samenwerking van conversie tot inrichten PowerBI alleen via online meetings en een gedeeld teamskanaal is gegaan. Dit bleek voor ons een fijne manier van samenwerken en werkte top door snel te kunnen schakelen met elkaar!”

  Wil jij meer weten over dit onderwerp? Klik dan snel hier, of neem contact op met Bert van Putten op 06-123 222 81 of via bert.vanputten@kwiz.nl

  Gemeente Bergen: dashboard armoedebeleid levert extra duiding en inzicht in armoedeproblematiek

  De gemeente Bergen in Limburg heeft KWIZ een dashboard armoedebeleid laten bouwen. Met het dashboard bevat de relevante informatie om het armoedebeleid te kunnen onderbouwen en inzicht te krijgen in de veelheid van gegevens. De heer Dirk Kropman van de gemeente gaat in het onderstaande nader in op dit project.

  Hoe is het proces verlopen?

  “Het proces is goed verlopen doordat er standaardbrieven beschikbaar zijn vanuit KWIZ en men ervaring heeft met data uitvragen en analyseren. Hierdoor is het relatief eenvoudig om de gevraagde data in de gebouwde formats aan te leveren. Binnen enkele maanden ontvingen we het dashboard met daarbij de duidingsrapportage. Hierin staan de belangrijkste highlights genoemd en gepresenteerd.

  Wat zijn de resultaten en hoe gebruiken jullie deze?

  “De duidingsrapportage is prima bruikbaar als informatieverstrekker richting commissie, raad en betrokken stakeholders. Maar juist ook het achterliggende dashboard geeft nadere duiding en verheldering op de onderdelen waar we op wilt inzoomen. Hierbij hebben wij met name gebruik gemaakt van de informatie op postcodegebied (kernen van de gemeente). We hebben duidelijke en valide cijfers over de aantallen huishoudens die vallen binnen de verschillende normeringen van het minimumniveau en in welke kernen zij wonen.Daarnaast weten we nu wat het algemene beeld is van het bereik van de regelingen binnen de gemeente, afgezet tegen het landelijk gemiddelde. De verbijzonderingen op achtergrond, leeftijd, wel of geen kinderen, huishoudsamenstelling, etc. geeft een duidelijker beeld van de doelgroep. Tenslotte hebben we ook inzicht gekregen over de stapeling van verschillende regelingen. Waarbij tevens gekeken is naar huishoudens die een hulpvraag hebben op verschillende onderwerpen (schuldhulpverlening, Wmo en Jeugdwet). Dankzij het dashboard kan onze gemeente-informatie makkelijk sorteren, uit te specificeren en als input voor beleid te gebruiken en voorziet daarmee absoluut in de behoefte.”

  Daarnaast weten we nu wat het algemene beeld is van het bereik van de regelingen binnen de gemeente, afgezet tegen het landelijk gemiddelde. De verbijzonderingen op achtergrond, leeftijd, wel of geen kinderen, huishoudsamenstelling, etc. geeft een duidelijker beeld van de doelgroep. Tenslotte hebben we ook inzicht gekregen over de stapeling van verschillende regelingen. Waarbij tevens gekeken is naar huishoudens die een hulpvraag hebben op verschillende onderwerpen (schuldhulpverlening, Wmo en Jeugdwet). Dankzij het dashboard kan onze gemeente-informatie makkelijk sorteren, uit te specificeren en als input voor beleid te gebruiken en voorziet daarmee absoluut in de behoefte.”

  Vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan 

  Wil jij hier meer over weten? Om ook de doelgroep van jouw gemeente in beeld te brengen op het gebied van armoede of sociaal domein? Neem dan contact op met Peter de Bruin op 06 2877 5018 of via peter.debruin@kwiz.nl.

  • Gratis adviesgesprek 

   Doelgroepanalyse

   kwiz

   Inzicht in de doelgroep en het gebruik van voorzieningen.

   Lees meer

   Monitoring

   kwiz monitoring

   Periodieke rapportages uit diverse registratiesystemen

   Lees meer

   Financiële analyses

   kwiz

   Inzicht krijgen in de (toekomstige) kosten bij nieuwe ontwikkelingen van beleid en vraag naar voorzieningen.

   Lees meer

   Registratiesystemen

   registratiesystemen

   Wij bieden ondersteuning bij het inrichten van het registratiesysteem en het opleveren van managementinformatie voor juiste sturing en verantwoording

   Lees meer

   Business Intelligence

   kwiz

   Business intelligence maakt het verwerken van ruwe gegevens gemakkelijker bij het verzamelen, verwerken en analyseren van grote hoeveelheden gegevens

   Lees meer