Onderzoek, advies en informatie-managementWij onderscheiden ons door inhoudelijke kennis én IT-expertise. Dit doen we met een eenvoudige, nuchtere en pragmatische aanpak.

De bestrijding van het Corona virus heeft grote gevolgen voor alle aspecten van de samenleving. KWIZ geeft vanzelfsprekend gehoor aan de oproep zoveel mogelijk sociale contacten te mijden. Tegelijkertijd loopt onze dienstverlening gewoon door zoals u gewend bent. Bestaande en nieuwe afspraken kunnen doorgaan, maar dan via bijvoorbeeld vormen van videoconferences of gewoon de telefoon. Noodzakelijke afspraken op locatie stemmen we in onderling overleg met u als opdrachtgever nader af.
Onze medewerkers werken zoveel mogelijk vanaf huis. Daardoor kan onze bereikbaarheid op het centrale telefoonnummer tijdelijk minder goed zijn.


U kunt altijd mailen naar contact@kwiz.nl of naar de desbetreffende medewerker (https://www.kwiz.nl/over-kwiz/medewerkers/)

KWIZ is een bureau voor onderzoek, advies en informatiemanagement in het sociaal domein. De kern van ons werk is beschikbare data zo te verwerken dat het informatie wordt. KWIZ analyseert en structureert deze informatie voor beleid, werkprocessen, dashboards en monitoren.

Onze klanten zijn gemeenten, rekenkamers, zorginstellingen en maatschappelijke organisaties.

Wij werken landelijk vanuit onze vestigingen in Groningen en Amersfoort.

Neem contact op

Beleidsonderzoek

Beleidsevaluaties, klanttevredenheids-onderzoeken, rekenkameronderzoeken in het Sociaal domein.

Lees meer

Doelgroep analyse

Inzicht in de doelgroep en het gebruik van voorzieningen.

Lees meer

Monitoring

Periodieke rapportages uit diverse registratiesystemen

Lees meer

Financiele analyses

Inzicht krijgen in de (toekomstige) kosten bij nieuwe ontwikkelingen van beleid en vraag naar voorzieningen.

Lees meer

Registratiesystemen

Wij bieden ondersteuning bij het inrichten van het registratiesysteem en het opleveren van managementinformatie voor juiste sturing en verantwoording.

Lees meer