Onderzoek naar kindregelingen

De gemeente Rijswijk heeft in 2021 een onderzoek uitgevoerd naar de kindregelingen voor kinderen van huishoudens met een laag inkomen. Dit onderzoek bestond uit een analyse van het gebruik over de afgelopen 2 jaar en een vergelijking met dat bij andere gemeenten.

Vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan 

Hulp nodig bij jouw vragen omtrent de onderzoeken? KWIZ helpt je graag!

 • Gratis adviesgesprek 

  icon

  Doel van het onderzoek was het vinden van financiële ruimte om een nieuwe regeling te kunnen introduceren. Om zoveel mogelijk input op te halen waar behoefte aan is hebben we voorafgaand aan het onderzoek verschillende bijeenkomsten met maatschappelijke partners en inwoners georganiseerd en zijn er enquêtes uitgezet onder ouders en kinderen. Doel was om vast te stellen hoe we als gemeente Rijswijk kinderen het minst de dupe kunnen laten zijn van de situatie van hun ouders/opvoeders en ze zoveel mogelijk mee kunnen doen aan de maatschappij. Uitslag van het onderzoek was dat er behoefte is aan regelingen voor sportkleding en winterkleding. Deze werden als kostbaar in de aanschaf ervaren.

  Het onderzoek is uitgevoerd door KWIZ. Zij zijn zeer voortvarend en accuraat te werk gegaan, waardoor er al vrij snel inzicht was in het gebruik van de regelingen en de mogelijke financiële ruimte die gemoeid gaat met het verruimen van deze regelingen. Dit onderzoek heeft als basis gediend voor wijziging van de beleidsregels, waarin ruimte is vrijgemaakt voor een sport-/winterkledingregeling. Zonder dit onderzoek hadden we dit inzicht niet verkregen.

  Brigitte de Niet, beleidsmedewerker minimabeleid gemeente Rijswijk.

  icon

  Vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan 

  Hulp nodig bij jouw vragen omtrent de Energietoeslag? KWIZ helpt je graag! 

  • Gratis adviesgesprek 

   Doelgroepanalyse

   kwiz

   Inzicht in de doelgroep en het gebruik van voorzieningen.

   Lees meer

   Monitoring

   kwiz monitoring

   Periodieke rapportages uit diverse registratiesystemen

   Lees meer

   Financiële analyses

   kwiz

   Inzicht krijgen in de (toekomstige) kosten bij nieuwe ontwikkelingen van beleid en vraag naar voorzieningen.

   Lees meer

   Registratiesystemen

   registratiesystemen

   Wij bieden ondersteuning bij het inrichten van het registratiesysteem en het opleveren van managementinformatie voor juiste sturing en verantwoording

   Lees meer

   Business Intelligence

   kwiz

   Business intelligence maakt het verwerken van ruwe gegevens gemakkelijker bij het verzamelen, verwerken en analyseren van grote hoeveelheden gegevens

   Lees meer